Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bild 1 för lärare åk 7-9

Kurs
L9BD11
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25114
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen innehåller ämnesstudier såsom bildteori, material, redskap och konstbaserat lärande. I kursen integreras ämnesdidaktik och metodik som ger dig verktygen för att kunna arbeta med i skolan på många olika sätt och kunna inspirera och vägleda elever.

Om utbildningen

Du får utveckla dina förmågor att framställa bilder i olika tekniker och material i egen bildframställning med fokus på undersökande förhållningssätt. Här ingår bland annat färg, form, yta, mönster, komposition och digitala medier. Kursen tar också upp bildämnets historik, konsthistoria och grundläggande bildteori. En viktig del i vår utbildning är att koppla innehållet till skolans demokratiuppdrag och ett mångkulturellt samhälle.  

Anmälan

Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.
Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020.

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Med tanke på rådande omständigheter genomförs höstens undervisning vid HDK-Valand i begränsad omfattning på campus. Det innebär att undervisning genomförs både på distans och på plats i verkstäder och på studentarbetsplatser. Vi avvaktar nu instruktioner kring undervisningsformer för vårterminen 2021. Beslut kommer fattas av Göteborgs universitets Rektor under november och det görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att vi för tillfället inte kan säga med säkerhet vilka moment som kommer ske på campus och vad som kommer ges på distans. Vi vill även flagga för att viss utbildning eller vissa moment eventuellt inte kommer kunna genomföras under vårterminen 2021. Håll dig gärna uppdaterad kring Göteborgs universitets riktlinjer med anledning av Coronapandemin här. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 områdesbehörighet 6/A6).

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, workshop, handledning och seminarier. I kursen ingår också självstudier. Kursmålen examineras genom logg, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Lokaler

Kursen ges i HDK-Valands lokaler i Göteborg.

Läs mer om lokaler