Länkstig

Bild 1 för lärare åk 7-9

Kurs
L9BD11
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen innehåller ämnesstudier såsom bildteori, material, redskap och konstbaserat lärande. I kursen integreras ämnesdidaktik och metodik som ger dig verktygen för att kunna arbeta med i skolan på många olika sätt och kunna inspirera och vägleda elever.

Om utbildningen

Du får utveckla dina förmågor att framställa bilder i olika tekniker och material i egen bildframställning med fokus på undersökande förhållningssätt. Här ingår bland annat färg, form, yta, mönster, komposition och digitala medier. Kursen tar också upp bildämnets historik, konsthistoria och grundläggande bildteori. En viktig del i vår utbildning är att koppla innehållet till skolans demokratiuppdrag och ett mångkulturellt samhälle.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 områdesbehörighet 6/A6).

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, workshop, handledning och seminarier. I kursen ingår också självstudier. Kursmålen examineras genom logg, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Lokaler

Kursen ges i HDK-Valands lokaler i Göteborg.

Läs mer om lokaler