Göteborgs universitet
Länkstig

Bygghantverk

Hantverkslaboratoriet dokumenterar god praktik och utvecklar efterfrågad kunskap inom traditionella byggmaterial och metoder i samverkan med professionella förvaltare och hantverkare inom kulturmiljövården. Våra samarbeten omfattar universitet, kulturarvsmyndigheter och -föreningar, små och medelstora företag och oberoende hantverkare inom området för bevarande av kulturarv och cirkulär ekonomi.

Mer verksamhet inom bygghantverk

Nätverk inom byggnadsvård och bygghantverk

Sedan 2011 arbetar Hantverkslaboratoriet för byggnadsvårdsbranschens utveckling bland annat genom att stötta bildandet av regionala nätverk för företagare inom byggnadsvård och byggnadshantverk. Nätverken samarbetar i branschorganisationen Byggnadsvårdsföretagen. Arbetet samordnas av Hantverkslaboratoriets byggnadsvårdskoordinator.

Om du vill ta del av Hantverkslaboratoriets arbete eller ansluta dig till något av våra nätverk är du välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Gästhantverkarprojekt

Hantverkslaboratoriet bedriver gästhantverkarprojekt inom kulturlandskap, bygghantverk  och trädgård. 

Bygghantverksprogrammet och examensarbeten

Institutionen för kulturvård ger utbildningen Bygghantverksprogrammet. Läs om utbildningen och ta del av de examensarbeten som gjorts vid utbildningen.