Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Mur och puts

Inom mur och puts undersöker vi olika murverksförband och valvslagning, hur stommar kan täckas med puts och hur putsen sedan kan dekoreras med profilerade listverk och olika texturer. Kalkbränning och murning av skorstenar, kakelugnar och eldstäder är andra verksamhetsområden. Vid institutionen för kulturvård bedrivs utbildning i traditionell murning.

Lång erfarenhet av utbildning

Hantverkslaboratoriet har arrangerat fortbildningskurser och seminarier inom traditionellt murhantverk och restaurering under flera år.  Hör av dig om du vill att vi ska sätta samman en kurs eller på andra sätt bidra till din eller din organisations kompetenshöjning.

Kalk och lera

Runt om i landet och Norden används i allt fler projekt lokalt tillverkat bindemedel till kalkbruket. Sedan det byggnadsvårdande perspektivet fått gehör hos hantverkare och förvaltare har insikten om hur viktigt kalkbruket och dess arbetsprocedurer är för att få fram det resultat som eftersträvas på historiska byggnader. Materialet och dess egenskaper påverkar utseende, arbetsbarheten och livslängden på resultatet. Allt detta hänger tätt samman. Kunskapsuppbyggnaden kring detta traditionella material i samverkan med experter inom hantverket i företag, hos förvaltare och inom akademin.

Vid institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet har ett utvecklingsarbete bedrivits av Jonny Eriksson under många år för att ta fram ett kulturhistoriskt relevant kalkbindemedel för ett antal historiska byggnader i Västergötland och med utgångspunkt från kalkbrotten i Kinnekulle. Utvecklingsarbetet har gett erfarenheter och innovationer kring analys av historisk puts, analys och val av lokal kalksten samt bränning och släckning av kalk.

Ett annat bindemedel som uppmärksammas allt mer är lera. Traditionellt har lerputs/lerklining bland annat använts på timmerstommar för att täta väggarna mot drag. Det har också använts utvändigt på timret under kalkputs och som murbruk i eldstäder. Lera återfinns nästan alltid lokalt och är ett material med väldigt liten miljöpåverkan.

Ädelputs

Ädelputs är en samlingsbenämning för puts som innehåller krossat material som ger effekten glimmer. Kunskapen att identifiera och återskapa äldre ädelputser är generellt sett bristfällig, både bland mur- och putsentreprenörer och beställare. Filmen ”Ädelputs” berättar om olika typer av ädelputs och vikten av att renovera putsen på rätt sätt. 

Video (24:37)
Ädelputs