Göteborgs universitet
Länkstig

Om oss

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk och en plattform för hantverkare att dokumentera och utveckla kunskap i hantverk. Syftet är att utveckla och stödja avancerad hantverkskunskap som krävs för att vårda kulturhistoriskt värdefulla miljöer för en hållbar framtid.

Hantverkslaboratoriet grundades 2010 i samarbete med kulturarvsmyndigheter, hantverksföretag och branschorganisationer. Vi är knutna till Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och tillhandahåller en infrastruktur för högre utbildning och forskning i Mariestad.

Hantverkslaboratoriet främjar tradering av hantverkskunskaper som immateriellt kulturarv, samt initierar hantverksinriktad forskning och utvecklingsarbete inom kulturmiljövårdens hantverkspraktik. Genom samverkan mellan akademin och den offentliga kulturarvsförvaltningen arbetar laboratoriet för att beprövad erfarenhet brukas och att ny kunskap utvecklas och omsätts i kulturmiljövården. Hantverkslaboratoriet är en resurs för kulturmiljövården och den offentliga kulturarvsförvaltningen, samt för bransch- och intresseorganisationer inom hantverk, kulturmiljö och kulturarv.

Våra lokaler

Hantverkslaboratoriet har sin hemvist i Mariestad och här ligger våra kontor, hantverksbiblioteket, och våra lokaler för seminarier och konferenser. I nära anslutning ligger verkstäder, byggårdar och trädgårdsmästeriet som används i forskningssyften och av hantverksutbildningarna i Mariestad.

Hantverksbiblioteket

Hantverksbiblioteket i Mariestad är en nationellt unik samling för hantverkare som söker kunskap om teknik och material. Bibliotekskatalogen underhålls och utvecklas av vår bibliotekarie och har idag cirka 10 000 titlar inom kulturmiljöns hantverksområden.

Hantverksexperter

Knutna till verksamheten är också en rad hantverksexperter verksamma inom Institutionen för kulturvård. Hantverkslaboratoriet har tillgång till hantverksexpertis inom Institutionen för kulturvårds lärar- och forskarkollegium inom fälten landskapsvård, trädgård, timmermansarbete, snickeri, smide, måleri samt mur och puts.