Göteborgs universitet
Länkstig

Om oss

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk och en plattform för hantverkare att dokumentera och utveckla kunskap i hantverk. Syftet är att utveckla och stödja avancerad hantverkskunskap som krävs för att vårda kulturhistoriskt värdefulla miljöer för en hållbar framtid.

Hantverkslaboratoriet främjar tradering av hantverkskunskaper som immateriellt kulturarv, samt initierar hantverksinriktad forskning och utvecklingsarbete inom kulturmiljövårdens hantverkspraktik. Genom samverkan mellan akademin och den offentliga kulturarvsförvaltningen arbetar laboratoriet för att beprövad erfarenhet brukas och att ny kunskap utvecklas och omsätts i kulturmiljövården. Hantverkslaboratoriet är en resurs för kulturmiljövården och den offentliga kulturarvsförvaltningen, samt för bransch- och intresseorganisationer inom hantverk, kulturmiljö och kulturarv. Hantverkslaboratoriet är en del av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

Kontor och verkstäder

Hantverkslaboratoriet har sin hemvist i Mariestad där verkstäder, byggårdar och trädgårdsmästeri är arenor för utbildning, seminarier, konferenser och möten inom hantverk. Det är ett nationellt hantverkscentrum av internationellt intresse som bidrar till utveckling och förmedling av hantverk som immateriellt kulturarv.

Hantverksbiblioteket

Hantverksbiblioteket i Mariestad har idag cirka 7500 poster och över 10000 titlar specialiserade media inom kulturmiljöns hantverksområden. Katalogen underhålls och utvecklas av en forskningsbibliotekarie. Biblioteket är en nationellt unik samling för hantverkare som söker kunskap om teknik och material.

Hantverksexperter

Knutna till verksamheten är också en rad hantverksexperter verksamma inom Institutionen för kulturvård. Hantverkslaboratoriet har tillgång till hantverksexpertis inom Institutionen för kulturvårds lärar- och forskarkollegium inom fälten landskapsvård, trädgård, timmermansarbete, snickeri, smide, måleri samt mur- och puts.