Göteborgs universitet
Länkstig

Trä och timmer

Hantverkslaboratoriets projekt inom trä och timmer har exempelvis handlat om att handhyvla svängt, att tillverka trätak och att förstå timringshantverket. Tre större teman de senaste åren är takmaterial av trä, stolpverk och medeltida träbyggnader. Flera konferenser och aktiviteter har arrangerats för att stärka och ha en dialog med nätverk av kunniga träbyggnadshantverkare.

Sveriges träbyggnadstradition sträcker sig långt tillbaka i tiden och har skapat en oändlig variation av byggnader och tekniska lösningar. Dessutom har yrkesroller och inte minst deras kunskaper, varierat över de 1000 år det handlar om. Med ett växande intresse för massiva träkonstruktioner har den moderna byggsektorn idag börjat intressera sig för traditionshantverkarens träkunskaper.

Video (27:16)
En timmermans teorier om timring - Alvar Trogen