Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Trädgård

Det biologiska kulturarvet får allt större betydelse inom kulturmiljövården. Trädgårdar och parker lyfts i dag fram som självständiga kulturhistoriska objekt. En viktig uppgift är att utveckla kulturmiljövårdens generella arbetssätt med hänsyn till de speciella och föränderliga egenskaperna hos det gröna kulturarvet.

Hantverkslaboratoriet arbetar sedan länge med frågor kring trädgårdshantverk – den avancerade hantverkskunskap som krävs för att vårda historiskt värdefulla parker, trädgårdar och kyrkogårdar. En del av det arbetet sker i projektform där tidigare projekt behandlat utvecklande skötsel av gräsmattor, grusgångar, klippta lövbärande häckar och granhäckar. Ett större pågående projekt har fokus på dokumentation och kunskapsspridning i gröna kulturmiljöer.

Hantverkslaboratoriet utgör också en plattform och resurs för trädgårdshantverkare inom kulturmiljövården. Arbetet samordnas av en trädgårdskoordinator och samlar yrkesverksamma över hela Sverige i branschnätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö.