Göteborgs universitet
Länkstig

Trädgård

Det biologiska kulturarvet får allt större betydelse inom kulturmiljövården. Trädgårdar och parker lyfts i dag fram som självständiga kulturhistoriska objekt. Hantverkslaboratoriet arbetar med frågor kring trädgårdshantverk – den avancerade hantverkskunskap som krävs för att vårda historiskt värdefulla parker, trädgårdar och kyrkogårdar.

Mer verksamhet inom trädgård

Projekt inom trädgård

En viktig uppgift är att utveckla kulturmiljövårdens generella arbetssätt med hänsyn till de speciella och föränderliga egenskaperna hos det gröna kulturarvet. En del av det arbetet sker i projektform där tidigare projekt behandlat utvecklande skötsel av gräsmattor, grusgångar, klippta lövbärande häckar och granhäckar. Ett större pågående projekt har fokus på dokumentation och kunskapsspridning i gröna kulturmiljöer.

Gästhantverkarprojekt

Hantverkslaboratoriet bedriver gästhantverkarprojekt inom kulturlandskap, bygghantverk  och trädgård. 

Trädgårdsnätverk

Hantverkslaboratoriet utgör också en plattform och resurs för trädgårdshantverkare inom kulturmiljövården. Arbetet samordnas av en trädgårdskoordinator och samlar yrkesverksamma över hela Sverige i branschnätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö.

Utbildningar och examensarbeten

Institutionen för kulturvård ger utbildningen trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. Läs om utbildningen och ta del av de examensarbeten som gjorts vid utbildningen.