Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Färg och måleri

Traditionellt byggnadsmåleri är ett brett kunskapsfält. Hantverkslaboratoriet har hittills främst arbetat med fördjupad materialkunskap. Mindre projekt har tidigare genomförts inom kasein- och mjölkfärg samt vattenglas- och silikatfärg. Inom områdena linoljefärg som rostskydd på järnplåt samt tjära på trätak har kunskapsuppbyggande arbete pågått under flera år och pågår i bred samverkan med förvaltare och inom Norden.

Målning av plåttak i kulturhistoriska miljöer

Här kan du ta del av de fyra föredrag som hölls under webbinariet 15 mars 2023. Att underhållsmåla plåttak är ett ständigt återkommande arbete. Vad kan vi göra för att förlänga tidsintervallerna mellan arbetsinsatserna? Hur ska vi göra för att få grepp om alla de olika faktorer som spelar in och påverkar hållbarheten vid målning? När är ett plåttak kulturhistoriskt värdefullt?