Göteborgs universitet
Video (20:00)
Tjärbränning i Norge
Bild
Länkstig

Nordic Tar Network - nätverk om nordisk tjära

Nätverket Nordic Tar Network möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna. Nätverket samlar in och dokumenterar kunskap om tjära som sedan sprids till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare.

Aktuellt

Nätverksträff 2024

Arbetet inom Nordic Tar Network fortlöper och planeringen för en ny nätverksträff 2024 pågår.

Foto: Mimmi Göllas

Målet en bred kunskapsbas

Trätjära har tillverkats i de nordiska länderna i mer än tusen år och är en viktig del av vårt gemensamma immateriella och materiella kulturarv. Både tjärtillverkningen och användningen av tjära kräver ingående kunskaper och erfarenheter om hantverket för att kunna fortleva. 

I nätverket står hantverket - framställningen av tjära och metoderna för tjärstrykning - i fokus. Målet är en bredare kunskapsbas hos alla involverade.

Bakom nätverket Nordic Tar Network står från Finland Museiverket och Föreningen Leve tjäran, från Norge Norsk Fortidsminnesförening, Riksantikvarien genom Norsk folkemuseum samt Norska kyrkan KA och från Sverige Svenska kyrkan nationellt genom Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, flera stift samt Riksantikvarieämbetet. Under 2020 anslöt sig även Ålands landskapsregering och friluftsmuseet i Estland till nätverket.

Bild
Människor som står uppradade mot en husvägg, foto.
Tjärseminarium på Åland 2022.
Foto: Markus Stara

Flygande start för nätverket

Nordic tar network hade under åren 2017-2019 nätverksstöd av Nordisk kulturkontakt för att kunna anordna sex träffar i de tre länderna. Det var gav nätverket en flygande start och många frågor har varit uppe till diskussion. Om du vill ta del av de sex konferensrapporter som sammanställts är du välkommen att höra av dig till craftlab@conservation.gu.se

Här finns länkar till projekt och publiceringar i urval:

Metoder för bränning och smörjning av tjära. Gotlands museum och Visby stift:

https://www.gotlandsmuseum.se/tjara-pa-gotland/

https://independent.academia.edu/IngerMarieEgenberg

Ny rapport 2022:

https://www.gotlandsmuseum.se/kunskap-och-forskning/projekt/pagaende-projekt/tjara-pa-gotland/

Föreningen Rädda tjäran – Eläköön terva

http://www.pelastetaanterva.fi/

Här följer en del av de ämnen där nätverket delat erfarenheter. Hur kunskapsuppbyggnaden ser ut inom respektive område varierar. I många fall finns erfarenheter i tradition att utgå från. Vi är många som behöver fortsätta att delta i denna kunskapsuppbyggnad tillsammans. Initiativ är välkomna!
 

 • Hur relaterar dagens lagar och regler kring miljö och hälsa till traditionell produktion och användning av tjära?
 • Vilken skog behövs för att råvaran ska produceras?
 • Vilket utbyte ger olika delar av en fura?
 • Vad har man använt i olika lokala traditioner i olika tider?
 • Hur ska man ”skörda” och bereda råvaran, törveden, inför bränning?
 • Vilka projekt och vilken forskning pågår som handlar om tjära?
 • Hur stort är behovet av tjära?
 • Finns det kvalitets tester för tjära?
 • Olika metoder att bränna tjära (olika tjärdalar och ugnstyper samt tankar om framtidens produktionsmöjligheter)
 • Hur man staplar en mila. Hur man tänder en mila. Hur man bränner en mila.
 • Hur man tappar ur tjäran och i vad. Ska det sorteras i olika fraktioner eller inte.
 • Lagring och transport av tjära. Både i dag och i ett historiskt perspektiv.
 • Import och export av tjära. Också det i dagens samhälle och i ett historiskt perspektiv.
 • Tillredning av tjära för tak utifrån tradition och historiska recept. Och helt experimentellt.
 • Kan man tjäna pengar på att tillverka tjära?
 • Var köper jag nordiskt producerad tjära?
 • Hur ska vi analysera historiska tjäror?
 • Var finns historiska tjärrester?
 • Vilka historiska källor finns? och var?
 • Vad har man haft för tillsatser i taktjäran?
 • Hur ska jag applicera tjäran?
 • Hur ska tjäran fungera som skydd för trätak?

+ Här finns länkar till projekt och publiceringar i urval:

Metoder för bränning och smörjning av tjära. Gotlands museum och Visby stift

https://www.gotlandsmuseum.se/tjara-pa-gotland/

https://independent.academia.edu/IngerMarieEgenberg

 

Föreningen Rädda tjäran – Eläköön terva

http://www.pelastetaanterva.fi/