Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar en grupp kursdeltagare på den vackert bemålade brokvisten till en hälsingegård.
Länkstig

För yrkesverksamma inom kulturmiljövården

Det finns ett stort intresse och behov av kompetensutveckling hos olika grupper av yrkesverksamma inom området kulturmiljöns hantverk.

Kompetensutrymme

Hantverkslaboratoriet vill ge hantverkare positionen att påverka med sin kunskap. Kunskap och kompetens presenteras ofta som synonymer, men det finns en viktig skillnad. I det moderna samhället har hantverkaren vanligtvis rollen som utförare av idéer om teknik och material, som någon annan har tänkt ut. I Hantverkslaboratoriets projekt förmedlar hantverkare erfarenheter och kunskap och får därigenom en position att diskutera utifrån. Kompetensutrymme har skapats.

Fortbildning

Det finns ett stort intresse och behov av kompetensutveckling hos olika grupper av yrkesverksamma i hantverk och om traditionella material och metoder.

Hantverkslaboratoriet har även möjligheter att ta fram och erbjuda kurser och föreläsningar inom landskaps-, trädgårds- och byggnadshantverk. Ta kontakt med oss och diskutera vilka behov som finns i er organisation. Mejla till craftlab@conservation.gu.se

Gästhantverkare

Hantverkslaboratoriet stöttar forskning och utveckling inom hantverk bland annat genom så kallade gästhantverkarprojekt. Om du har en frågeställning i ditt jobb som du funderat över kan du ansöka om att bli gästhantverkare. Varje år utses 1-2 gästhantverkare som under 1-3 månader, beroende av frågeställningens omfattning, får möjlighet att fördjupa sig i sitt hantverk. Det kan till exempel handla om frågor kring en skötselmetod, ett hantverksmoment, en materialfråga eller något annat som har med praktiskt arbete inom landskaps-, trädgårds- och byggnadshantverk att göra.