Göteborgs universitet

Hantverkslaboratoriet

Bild
Slåtterbod på Sölendet, foto.
Länkstig

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk. Vårt uppdrag är att dokumentera, säkra och utveckla traditionella hantverkskunskaper inom områdena bygghantverk, kulturlandskap och trädgård. Kunskaper som är nödvändiga för att vårda och utveckla kulturmiljöer, men också i arbetet för en hållbar framtid.

Hantverksdokumentation och forskning

Hantverk är ett oumbärligt redskap för att restaurera och vårda kulturhistoriska byggnader, trädgårdar och landskap. Utan kunskap om hur hantverket utförs riskerar de materiella värdena att gå förlorade. Hantverk utgör därför en oskiljbar immateriell del av kulturarvet, som också har ett egenvärde som kulturarv i sig.

Hantverkslaboratoriet arbetar med hantverksdokumentationer och verkar för kunskapsutbyte och utveckling av kunskaper inom hantverk. Hantverksdokumentationerna sker i form av intervjuer, uppteckningar och med film. Resultaten produceras som läromedel och med bakomliggande arkiv av forskningsmaterial.