Göteborgs universitet

Hantverkslaboratoriet

Bild
Logga med texten Hantverkslaboratoriet
Länkstig

Hantverkslaboratoriets uppdrag är att dokumentera, säkra och utveckla traditionella hantverkskunskaper inom områdena bygg, kulturlandskap och trädgård. Kunskaper som är nödvändiga för att vårda och utveckla kulturmiljöer, men också i arbetet för en hållbar framtid.

Kulturmiljövårdens hantverk

Hantverkslaboratoriets uppdrag är att dokumentera, säkra och utveckla traditionella hantverkskunskaper inom områdena bygg, kulturlandskap och trädgård. Kunskaper som är nödvändiga för att vårda och utveckla kulturmiljöer, men också i arbetet för en hållbar framtid.

Som hantverkare har du en nyckelroll inom kulturmiljövården. Hantverkslaboratoriet ger hantverkare kompetensutrymme att medverka i forskning och utvecklingsarbete om material och tekniker. Att utveckla entreprenörskap och stödja nätverk är andra viktiga uppgifter, liksom att fungera som en plattform för professionella möten mellan hantverkare och andra aktörer inom kulturmiljövården. 

Vi driver projekt och genomför insatser inom områdena kulturlandskap, bygghantverk och trädgård i samarbete med hantverksföretag, branschorganisationer och samhällssektorer. 

Mejladress till tjärnätverket

I ett föregående nummer av tidskriften Byggnadskultur anges fel mejladress till vårt nystartade tjärnätverk. Den rätta adressen är: tjarnatverk@gu.se