Göteborgs universitet
Bild
Foto: Anna Johansson
Länkstig

Takmaterial

För att bevara och utveckla kunskapen om olika takmaterials egenskaper, konstruktioner och förutsättningar bedriver Hantverkslaboratoriet i samarbete med kulturmiljövården flera projekt med inriktning mot exempelvis tak av tegel, skiffer och spån.

Taket på en byggnad är en av dess viktigaste beståndsdelar eftersom att ett skadat tak kan snabbt leda till att byggnadens stomme börjar brytas ned. På äldre, traditionella byggnader har det funnits många olika sorters taktäckningar som idag inte är lika vanliga.