Bild
Foto: Unsplash
Länkstig

Innovativa affärsmodeller inom klädbranschen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI), Centrum för Konsumtionsforskning (CFK), Centre for retailing (CFR)

Finansiär
Bromanska stiftelsen för forskning och företagande

Kort beskrivning

Projektet syftar till att studera innovativa affärsmodeller inom klädbranschen, genom en delstudie i ett forskningsprojekt om ett skifte mot ökad personalisering av varor och tjänster inom klädbranschen

Om projektet

Som en del av den fjärde industriella revolutionen finns det indikationer på att det nuvarande sättet att producera och konsumera kommer att förändras drastiskt under de kommande decennierna.

För att svara på sådana förändringar undersöker nu flera företag inom till exempel kläd- och modesektorn alternativa affärsmodeller. Tanken är att gå bort från massproduktion och konsumtion, mot masspersonalisering.

Syftet med detta forskningsprojekt är att bidra till kunskapen om innovativa affärsmodeller inom textil- och modeindustrin, genom en studie av företag som arbetar med personalisering av produkter och tjänster.

Fördjupningsstudie

Projektet kommer att utföras som en fördjupningsstudie inom ramen för forskningsprojektet: ”Ett skifte mot masspersonalisering av produkter och tjänster inom modehandeln – vad blir implikationerna?”, där det övergripande målet med projektet är att fastställa hur företag kan utforma personalisering av produkter och tjänster för att påskynda en övergång mot mer hållbar produktion och konsumtion. Projektledare är Gabriella Wulff. Finansiärer är Hakon Swenson Stiftelse.

Foto: Unsplash