Bild
Person håller i mobiltelefon
Foto: Paul Hanaoka
Länkstig

Ett skifte mot masspersonalisering av produkter och tjänster inom modehandeln – vad blir implikationerna?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - 2026
Projektägare
Projektet är huvudsakligen placerat på Högskolan i Borås. Medel för kommunikation och konferenser är placerad på GRI, GU

Kort beskrivning

Det övergripande målet med detta projekt är att fastställa hur företag kan utforma personalisering av produkter och tjänster för att påskynda en övergång mot mer hållbar produktion och konsumtion. Tidigare studier inom detaljhandeln har identifierat att mass personalisering utgör en fjärde industriell revolution, som kommer att ha stora implikationer på framtida handel och konsumtion. Personalisering handlar om att öka försäljning och konverteringsgrader genom skräddarsydda lösningar för produkter, tjänster och hemsidor. Samtidigt visar forskare inom miljövetenskap hur vi överskrider planetens gränser, och därför behöver ta hållbarhetsaspekter i beaktning när vi utformar lösningar för framtida företagande.