Bild
Foto: Unsplash
Länkstig

Bilpool – inte en fråga om miljön

Publicerad

De är yngre, nyfiknare och med politiska värderingar som lutar åt vänster. Men när det kommer till åsikter om miljö och hållbarhet skiljer sig inte bilpoolsanvändarna från den övriga svenska befolkningen. Det visar den nationella SOM-undersökningen 2019–2022.
– Det är varken hållbarhetsfrågor eller logistiken runt bilpooler som driver användandet av bilpooler, utan snarare personlighet,  värderingar och socioekonomisk status, säger konsumtionsforskaren John Magnus Roos.

Bilpooler är på frammarsch i Sverige. Ungefär fyra procent av den svenska befolkningen använder i dag någon form av bildelningstjänst, visar statistik från SOM-institutet. Bilpool är en medlemstjänst som ger användaren tillgång till bil utan ägande, och det ses ofta som mer hållbart för klimatet när personer övergår från att äga en egen till att använda bildelningstjänster.

Dock är det inte frågor om klimatet och hållbarhet som driver bilpoolsanvändarna, utan det handlar snarare om personlighet och värderingar. Det visar den nya nationella undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, där totalt 6 726 personer besvarat frågor om bilpool.

– Som man kan förvänta sig så är bilpoolsanvändaren mer öppna, vilket innebär att de är nyfikna och gärna testar på nya saker. De är mindre konservativa. Sedan har de en lägre grad av välvillighet, vilket kan vara svårare att förklara då samhällsbilden är det motsatta om människor som delar bil – att de är mer altruistiska till sin karaktär, säger konsumtionsforskaren John Magnus Roos på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bild
John Magnus Roos
John Magnus Roos har studerat varför vissa väljer bilpool.
Foto: Isac Lundmark

Lägre grad av välvillighet hos bilpoolsanvändarna

Att bilpoolsanvändare inte har ett större miljöintresse än övriga befolkningen och att de dessutom har en lägre grad av välvillighet, förvånar John Magnus Roos. Det med tanke på att bilpooler marknadsförs som ett mer hållbart alternativ än att äga en egen bil.

–Det har ju pratats mycket om en ”klimatsmart mobilitet” och detta har även använts i olika former av kampanjer och marknadskommunikation relaterat till bilpooler. Här bör aktörerna tänka om och använda sig av budskap som bättre tilltalar målgruppen, säger han.

Studien som är den största undersökningen som gjorts om bilpooler, visar även att den socioekonomiska statusen spelar roll när det handlar om vem som väljer en bildelningstjänst.

– Det är främst personer som har hög utbildning och hög inkomst som delar bil. Sedan är bilpoolsanvändarna i genomsnitt yngre än övriga befolkningen, och har en ideologisk övertygelse som överlag lutar mer till vänster.

Undersökningen om bilpooler publiceras i SOM-institutets nya antologi Ovisshetens tid. Studien ingår i kapitlet ”Vem använder bilpool?”

 

Den mest omfattande studien om bilpooler

Mellan 2019 och 2022, har frågor om bilpool ingått i SOM-insitutets befolkningsrepresentativa undersökningar. Totalt har 6 726 personer besvarat frågorna om bilpool. Det gör det till den mest omfattande studien om bilpooler som har gjorts.

Enligt statistik från Trafikverket (2019) finns det 7 000 bilpoolsbilar, och bilpoolsbilarna utgör cirka 0,1 procent av det totala antalet bilar i landet.