Bild
Foto: Julien Tromeur/Unsplash
Länkstig

Digikulturella förändringar - Initiering av en forskningsmiljö för kritiska studier av livet på datadrivna marknader

Publicerad

Hur påverkas våra liv som konsumenter av digitalisering och teknologi utrustad med artificiell intelligens? I ett nytt projektet arbetar flera forskare vid CFK för att bygga upp en ny forskningsmiljö med fokus på just detta. Det arbetet sker som en del av att göra CFK mer internationellt och har därför fokuserat på att knyta ledande internationella forskare till CFK:s verksamhet.

Forskningsprojektets aktiviteter genomförs och organiseras som ett forskningstema placerat vid Centrum för konsumtionsforskning och utvecklas i samarbete med Promotional Cultures and Communication Centre, Bournemouth University och Centre for Retailing vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 

CFK:s föreståndare Niklas Sörum är projektledare. Han berättar om några av de aktiviteter som projektet organiserat och hur projektet leder vägen mot framtiden:

”Inom ramen för Digicults-projektet har vi organiserat en rad olika aktiviteter för att stärka CFK:s fokus vid konsumtionens digitalisering och ambitionen att vidga CFK:s nationella och internationella forskarnätverk. Ett exempel på aktiviteter som anordnats inom ramen för projektet är ”AI-seminariet”, en seminarieserie där forskare från olika lärosäten bjudits in för att presentera sin forskning om AI med fokus på samhällskonsekvenser, men även konsekvenser för handeln och konsumtion. Seminariet har haft som ambition att låta forskningsperspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap dominera seminarierna eftersom samhällsdebatten och forskningen inom områden som AI och näraliggande teknologier tenderar att domineras av de hårda vetenskaperna. Inom ramen för AI-seminariet har vi haft gäster från Bournemouth University i England, Umeå universitet, Göteborgs universitet och andra lärosäten i Sverige.

Ytterligare en seminarieserie har arrangerats inom ramen för Digicults, men då med fokus på nya och innovativa metoder för att studera konsumtionens digitalisering. I en serie om fem metodseminarier med gäster från bland annat Storbritannien och Italien har vi kunnat lära oss mer om den viktiga metodutvecklingen som sker inom forskningsområdet digital konsumtion.

När det gäller målet att etablera nya samarbeten har projektet så långt resulterat i nya och fördjupade samarbeten med forskare från Storbritannien, Italien, Nederländerna och såklart Sverige. Vi har lyckats skapa en miljö och ett långsiktigt forskarnätverk som delar intresset av att fördjupa studierna av konsumtionens digitalisering, bland annat med fokus på övervakningskapitalism, välbefinnande och meningsskapande. Dessa nya samarbeten har ännu så länge resulterat i två projektansökningar, en till en svensk finansiär och en till en brittisk motsvarighet. Fler projektansökningar planeras och utvecklas inom ramen för projektet.

Vi har lyckats skapa en miljö och ett långsiktigt forskarnätverk som delar intresset av att fördjupa studierna av konsumtionens digitalisering (Niklas Sörum)

Dom olika aktiviteterna i projektet kommer att kunna leda till fler samarbeten och skapar en miljö för forskare vid CFK att kunna utvecklas inom ramen för ett högaktuellt forskningsfält som ständigt genomgår förändringar med bakgrund i teknisk utveckling.”