Göteborgs universitet
Bild
GGBC-medlemmar på Bioteket
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Bioteket

GGBCs huvudkontor finns på Bioteket. Denna öppna kontorsyta ligger i Göteborgs universitets Botan, strax intill Göteborgs botaniska trädgård. Vi delar Bioteket med Centrum för hav och samhälle.

Syftet med Bioteket

Bioteket är den centrala mötesplatsen för GGBC-medlemmar och är designat för att stimulera interaktion. Det är en öppen kontorsyta där alla medlemmar gärna får dyka upp spontant och arbeta vid ett utav flera touch-down skrivbord eller att använda något av de små eller medelstora mötesrummen för möten eller videokonferenser. Det finns också en lounge som är optimal för en inspirerande diskussion om biologisk mångfald över en kopp kaffe. GGBC-föreståndare och samordnare delar ett kontor i Bioteket.

Hitta hit

Bioteket finns på bottenvåningen i Botanhuset vid Göteborgs universitet. Besöksadressen är Carl Skottbergs gata 22b, Göteborg. Observera att passerkort krävs. 

Vi delar Bioteket med Centrum för hav och samhälle

GGBC delar Bioteket och har många gemensamma mål med Centrum för hav och samhälle som drivs av Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Båda centrum välkomnar sina medlemmar att använda utrymmet och många medlemmar i GGBC är också medlemmar i Centrum för hav och samhälle. Vi utnyttjar vår gemensamma arbetsplats för att arbeta tillsammans kring många initiativ.

Historien bakom namnet: göteborgshumor

Utrymmet där Bioteket nu finns var under många år Göteborgs universitets biologiska bibliotek. Biblioteket flyttades dock ut på 2010-talet och lokalen stod tom i flera år. Den omvandlades så småningom till Göteborgs universitets första gemensamma öppna kontorslokal. Bioteket invigdes officiellt hösten 2018 då en namngivningstävling genomfördes. Bland många bra förslag valdes Bioteket genom en öppen omröstning. Namnet är en ordlek och en hyllning till utrymmets tidiga dagar. 

Evenemang på Bioteket

Bioteket är en plats för både vardagsaktiviteter och speciella evenemang. Varje måndag håller GGBC "Måndagsmöten" där medlemmar presenterar sina forskningsprojekt. Dessa följs av kaffe innan arbetsveckan börjar. Centrum för hav och samhälle har regelbundna lunchsamtal där havsforskare presenterar forskningsprojekt för allmänheten. Utrymmet används även för enstaka öppna evenemang såsom naturfilmsvisningar och diskussioner, föreläsningar och studentevenemang.

Är du intresserad av att delta i dessa öppna evenemang? Se till att anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar och nyheter om kommande evenemang och andra aktiviteter på och utanför Bioteket.

Folk i Bioteket under måndagsmöte
Kaffe i Bioteket under ett av våra veckomöten för medlemmar.
Foto: Allison Perrigo
GGBC kaffemugg
Foto: Heléne Aronsson
Picture of the Aquarium at Bioteket
Upp-och-nervända maneter i akvariet i Bioteket. Akvariet och dess invånare kommer från våran partner Sjöfartsmuseet och Akvariet Göteborg som för tillfället har stängt för att bygga nytt akvarie.
Foto: Allison Perrigo