Länkstig

Emily Whitehurst Zack

Studievägledare

Institutionen för
geovetenskaper
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Rumsnummer
4.074
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Emily Whitehurst Zack

Studierektor

Jag jobbar som studierektor för grund och avancerade program hos Institutionen för geovetenskaper: geografi, geovetenskap och lärarprogrammet i geografi. En länk till vår institutions program.

Miljösamordnare

Mitt uppdrag som miljösamordnare är att bedriva och samordna det direkta miljöarbetet vid institutionen. Jag driver miljögruppen och stödja verksamheten i hällbarhetsfrågor.

Arbetsmiljöombud (AMO)

Jag jobbar i samarbete med Mats Björkman som AMO för vår instititution. Kollegor är välkomna att kontakta mig. Om du är en GU medarbetare kan du läsa om vad en AMO kan du läsa det på medarbetarensportalen: Länk till universitets medarbetarportalens beskrivning av en AMO.

E-post: emily.whitehurst.zack@gu.se

Telefon: 076-618 2838