Länkstig

Johan Hogmalm

Viceprefekt

Institutionen för
geovetenskaper
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
41262 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för
geovetenskaper
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg