Länkstig

Johan Hogmalm

Viceprefekt

Institutionen för
geovetenskaper
Telefon
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Viceprefekt

Institutionen för
geovetenskaper
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Rumsnummer
308
Postadress
Box 460
40530 Göteborg