Bild
Gramnegativa bakterier
Gramnegativa bakterier
Foto: Shutterstock
Länkstig

Bakteriella tarmsjukdomars spridning och virulens

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) är en av de vanligaste orsakerna till svår diarré hos barn och vuxna i länder runt ekvatorn där bakterien är endemisk och turistdiarré är därför ofta orsakad av ETEC. Vi studerar hur ETEC adapterar och reglerar sin sjukdomsframkallande förmåga i tarmen samt hur kloner av ETEC sprids i miljön och mellan länder och kontinenter.

Vi är också intresserade av hur antibiotikaresistens sprids. Vi samlar in bakterier från sjöar och havsvatten och även kliniska isolat och analyserar dem med hjälp av sekvensering och odlingstekniker. Syftet är att bestämma faktorer som påverkar hur resistensgener överförs från en bakterie till en annan.