Göteborgs universitet
Bild
Henrik Oscarsson
Foto: Ola Kjelbye

Presentationer

Forskare knutna till Valforskningsprogrammet är ofta ute och presenterar resultat vid möten, konferenser, seminarier och andra event. Alla presentationer publiceras i PDF-format här.