Göteborgs universitet
Bild
Bild på riksdagsledamöter för framsidan på Folkviljans förverkligare
Länkstig

Folkviljans förverkligare

Åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och valda har inte blivit sämre i Sverige utan snarare förbättrats något i viktiga sakfrågor, det visar resultaten från riksdagsundersökningen 2018.

Ledamöterna av Sveriges riksdag är folkets främsta företrädare. De 349 representanterna har en nyckelroll när den representativa demokratin ska omsätta medborgarnas önskemål till förd politik. I boken Folkviljans förverkligare genomför några av Sveriges främsta statsvetare analyser av hur den 100-åriga representativa demokratin mår och utvecklas. Hur bra representerar riksdagen svenska folkets sammansättning och åsikter? Hur påverkar nya samhällskonflikter den svenska parlamentarismen och ledamöternas känslor till varandra?

Boken Folkviljans förverkligare bygger vidare på världens längsta tidsserie med frågeundersökningar av folkvalda parlamentariker (1969-). Under halva den svenska demokratins existens har Valforskningsprogrammet samlat in och analyserat svar från riksdagsledamöterna om hur de själva ser på sin roll, vilka karriärambitioner de har, hur de kampanjar inför väljarna, vad de tycker i viktiga politiska sakfrågor och hur de uppfattar väljarnas vilja.

Boken publicerades 28 januari 2022. Redaktörer är Patrik Öhberg, Henrik Oscarsson och Jakob Ahlbom. Samtliga kapitel finns tillgängliga nedan.

Bild på framsidan till boken Folkviljans förverkligare