Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Forskarskolor

Utbildningen på forskarnivå är knuten till forskarskolan inom utbildningsvetenskap (CUL) vid Göteborgs universitet och den nationella forskarskolan inom Management and IT (MIT) vid Uppsala universitet. Samarbete sker också med andra svenska och internationella högskolor och universitet.