Länkstig

Marie Rydenvald

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
G304
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Marie Rydenvald

Avhandlingsprojekt: Språkbruk bland svensktalande ungdomar i Europa

Vad är det som gör att svenskan ofta skiljer sig mellan ungdomar som bor utanför Sverige jämfört med ungdomar som bor i Sverige? I min avhandling undersöker jag främst hur flerspråkiga ungdomar använder sina olika språk i den flerspråkiga miljö de lever i, men också vilken roll svenskan spelar i deras liv. De 136 ungdomar som deltar i undersökningen är flerspråkiga och har svenska som sitt enda, eller ett av sina, modersmål. De bor utanför Sverige i sju länder i södra och mellersta Europa. Ungdomarna går på nationella eller internationella skolor och deltar i någon form av svenskundervisning.

Resultaten hitintills visar att de flesta av ungdomarna använder två eller tre språk dagligen, och att deras flerspråkighet bäst beskrivs som dynamisk i det att de använder sina språk i olika situationer, för skilda orsaker och för olika syften, samt med olika människor. För majoriteten av ungdomarna är inte svenskan vare sig det starkaste språket eller det språk de använder oftast. Dock är svenskan ett levande språk för samtliga. De använder gärna svenskan och den framstår som en tydlig del av deras identitet.

Nyckelord: flerspråkighet, språkanvändning, L1, modersmål, svenska, TCK, Heritage Language, elittvåspråkighet, domänteori, super-diversity, språklig profilering.

Andra uppdrag

  • Ordförande i doktorandföreningen