Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Eleverna växer när du visar att flerspråkighet är något positivt

Rakhshanda Tehseen är grundskolelärare och ville lära sig mer om hur man kan arbeta med flerspråkiga elever. Hon sökte en kurs i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet för att utöka sin behörighet. Halvvägs in i kursen har hon redan fått användning av sina nya kunskaper och kan se resultat hos eleverna. Dessutom får hon jättemycket bekräftelse tillbaka.

Jag hade precis fått en arabisktalande elev som inte kunde ett ord svenska och nu, efter bara tre månader av att ha arbetat med transspråkande, har hon börjat prata små meningar på svenska. Hon visar så mycket intresse och som bonus får jag jättemycket bekräftelse tillbaka!

Varför valde du att läsa en kurs inom Lärarlyftet?

– Jag började arbeta på en skola där majoriteten är flerspråkiga elever. Det var längesedan jag gick lärarutbildningen så jag tänkte att det var dags att uppdatera mig lite. Jag tror på det man brukar säga – man aldrig är färdig.

När Rakhshanda först sökte kursen föreställde hon sig en kurs i svenska som andraspråk som främst skulle lära henne hur man undervisar flerspråkiga elever, men kursen skulle visa sig innehålla mycket mer.

Vad gör man under kursen?

– Man får lära sig om språkutveckling, om identitet, om samarbete med andra i arbetslaget. Ofta känner jag att jag vill dela med mig av det jag lärt mig till andra lärare och jag har till och med börjat lite försiktigt redan, säger Rakhshanda och fortsätter:

– Innan den här kursen såg jag flerspråkighet mer som ett hinder än en resurs, men har jag lärt mig att se det ur ett resursperspektiv. Jag har fått olika strategier och metoder som jag kan använda som gör att jag kan vara mer flexibel i varje enskild situation och bättre ta tillvara och använda mig av allt som finns i klassrummet. Dessutom vågar jag engagera eleverna som resurser.

Vad innebär det mer konkret?

– När jag började kursen så hade jag precis fått en arabisktalande elev som inte kunde ett ord svenska. Tidigare hade jag gett henne individanpassad undervisning på ett helt annat sätt – kanske några förenklade uppgifter som hon kunde göra själv – men efter den här kursen skulle jag aldrig göra det. Istället satte jag henne med en annan flicka som pratade både arabiska och svenska och bad henne om hjälp. Nu, efter bara tre månader av att ha arbetat med transspråkande, har hon börjat prata små meningar på svenska. Hon visar så mycket intresse och som bonus får jag jättemycket bekräftelse tillbaka!

Rakhshanda försöker alltid lyfta flerspråkighet som något positivt och hon menar att det är något som gör att eleverna blir bekväma att använda alla sina olika språk i klassrummet – något som främjar lärandemiljön.

– Vi gjorde en liten kartläggning i klassen och på tavlan skrev jag: ”I vår klass pratar vi 36 olika språk”. På det sättet fick eleverna se att deras lärare är stolt över den språkliga mångfalden. Jag tror att det stärkte dem. Det spelar ingen roll i vilket ämne jag undervisar, SO, svenska eller NO, vi översätter på olika språk. Det har blivit som en lek för eleverna. Det här förtroendet mellan elever och lärare är så otroligt viktigt.

Vem skulle du rekommendera att gå kursen?

– Först tänkte jag att kursen bara var till för de som ville utöka sin behörighet i svenska som andraspråk men jag skulle verkligen rekommenderar andra lärare att gå den också. Jag har redan stämt av med min rektor och jag kommer att presentera några av de saker som jag har lärt mig i mitt arbetslag. Jag har ju redan sett resultat av det jag lärt mig på kursen. Det är inte bara tomma ord!

Text: Sven Lindström

Bild på Rakhshanda Tehseen

Namn: Rakhshanda Tehseen
Gör nu: Grundskolelärare på Bläseboskolan i Göteborg