Länkstig

Helene Kammensjö

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D443
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Helene Kammensjö

Bakgrund

Jag har en sammansatt meritportfölj som består av studier, undervisning och forskning i det arabiska språket och under tiden 2006-2017 också av arbete inom kommunal vuxenutbildning som utbildningssamordnare på förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad. Arbetsuppgifterna där har bestått av uppdrag med inslag av bland annat uppföljning/utredning och pedagogisk utveckling. Jag har tidigare i livet också arbetat som lärare i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen och som biståndsvolontär, senast i norra Sudan (1998-2002).

Undervisning

Undervisning och pedagogisk framställning har varit en återkommande och naturlig del av mitt liv. Min kandidatexamen innehöll, förutom arabiska, kurser i svenska som andraspråk (då ”svenska för invandrarundervisningen”). Jag har i konsekvens med min grundutbildning i perioder undervisat både i svenska som andra språk och i arabiska. Under åren 1993-1998 ansvarade jag för grundutbildningen i arabiska. Sedan 2013 arbetar jag deltid som universitetslektor i arabiska.

Forskning

Doktorsavhandlingen

Hösten 2004 disputerade jag vid Göteborgs universitet på avhandlingen, Discourse connectives in Arabic lecturing monologue (Kammensjö 2005). Den behandlar konnektiver och textkohesion i den muntliga arabiska som brukar betecknas som Educated Spoken Arabic och som förekommer i akademisk undervisning. Materialet bestod av audioinspelade och transkriberade föreläsningar i geografi och historia från fyra universitet i arabvärlden. ESA kännetecknas av stor variation då språket hela tiden pendlar mellan skriftspråks- och talspråksnormen. Skillnaden mellan de två varieteterna är stor i arabländerna och brukar användas som paradexempel på så kallad diglossi, där två, ofta besläktade, varieteter lever sida vid sida i ett samhälle, men med olika funktioner och statusvärden. På så sätt förenar avhandlingen de båda forskningsfälten textlingvistik och sociolingvistik.

Senare forskning

Under åren 2007-2012 deltog jag som arabist i två på varandra följande VR-stödda forskningsprojekt inom semitiska språk som leddes av Bo Isaksson, då professor i semitiska språk på Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Syftet med forskningen har varit att skapa adekvata beskrivningar av omständighetssatser och i förlängningen underordnad satslänkning i olika semitiska varieteter, som hebreiska, klassisk och modern arabiska, arabisk dialekt i första projektet, med tillskott av sydarabiska, etiopiska språk och akkadiska i det andra. I det andra projektet deltog förutom fyra svenska forskare med olika specialiseringar, också tre forskare från Hebrew University i Jerusalem. Mitt bidrag till projekten var undersökningar av två olika arabiska korpusar, den ena bestående av samtida arabisk skönlitterär prosa, den andra av utgivna texter på egyptisk dialekt. Projekten har resulterat i två publikationer utgivna på Harrassowitz förlag i Tyskland, se Publikationer.

Aktuella intresseområden

Textlingvistik

Jag arbetar vidare inom arabisk textlingvistik där mina intressen också fortsatt är textkohesion, satsfogning och texttypologi. För närvarande arbetar jag med ett eget projekt om temporala subjunktioner i arabiska texter, som ett verktyg inom korpuslingvistik som kan bidra till att bestämma texttyper typologiskt (arbetstitel: “Temporal subjunctions in written Arabic, as a tool for distinguishing specific text types, through corpus study”).

Sociolingvistik

Jag intresserar mig också mycket för kunskapsfältet arabisk sociolingvistik, vilket bland annat inkluderar socialt betingad variation och diglossi samt språkideologi och -politik i arabländerna och i Sverige, där arabiska numer är det största språket efter svenska.

Publikationer

Monografi

Kammensjö, Heléne. 2005. Discourse connectives in Arabic lecturing monologue, Orientalia et Africana Gothoburgensia, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (PhD thesis)

Bokkapitel

Kammensjö, Heléne. 2009. “Circumstantial Qualifiers in Contemporary Arabic Prose – With a view to understanding variation.” in Isaksson, Bo; Kammensjö, Heléne and Persson Maria. 2009. Circumstantial qualifiers in Semitic: The case of Arabic and Hebrew. ed. Bo Isaksson. Wiesbaden: Harrassowitz, pp 151-205.

Kammensjö, Heléne. 2014a. “Circumstantial clause combining in Oral Egyptian Arabic: A preliminary report covering aspects of asyndesis and auxiliation.” In Strategies of clause linking in Semitic languages. Ed. B. Isaksson, and M. Persson. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Kammensjö, Heléne. 2014b. “Pace and circumstance in oral Arabic narration: On asyndesis and verb chaining in Egyptian Arabic.” In From Tur Abdin to Hadramawt. Semitic studies. Festschrift in Honour of Bo Isaksson on the occasion of his retirement. Ed. T. Davidovich, Lahdo, and Lindquist. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Kammensjö, Heléne. 2015. ”Circumstantial clause combining in Egyptian oral narration.” In Circumstantial clause combining in Semitic. Ed. Bo Isaksson. Wiesbaden: Harrassowitz.

Vetenskapliga artiklar

Kammensjö, Heléne. 2005. ”Pre-Topical Elements in Formal Spoken Arabic.” In Current Issues in the Analysis of Semitic Grammar and Lexicon I, Oslo-Göteborg Cooperation 3rd-5th June 2004, ed. E. Lutz and J. Retsö, 149-165. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Kammensjö, Heléne. 2006. ”Discourse connectives in Arabic lecturing monologue: Patterns of Distribution.” In L'arabe dialectal : enquêtes, descriptions, interprétations (actes d'AIDA 6) : travaux offerts au professeur Taïeb Baccouche / sous la direction de Salah Mejri. Cahiers du C.E.R.E.S. Série linguistique ; no 13.

Kammensjö, Heléne. 2006. “Connectives”. In Versteegh, Kees (ed.) Encylopedia of Arabic Language and Linguistics. Vol 1. Leiden: Brill, 470-477.

Review

Kammensjö, Helene. 2006. Review of Spoken Sudanese Arabic: Grammar, dialogues, and glossary, by Elizabeth M. Bergman. British Journal of Middle Eastern Studies 33:2 (November 2006): 260-62.

Populärvetenskapliga artiklar om vuxenutbildning, litteracitet och flerspråkighet

Kammensjö, Helene. 2009. ”Varför man pratar ’genre’ på Symposium 2009.” Lisetten 20:4.

Kammensjö, Helene. 2010. ”Alfabetisering og integration i dialog. Nordiska alfabetiseringskonferensen. Helsingör 22-24 september 2010.” Lisetten 21:4.

Kammensjö, Helene. 2011. ”Det våras för modersmålen.” Lisetten 22:3.

Kammensjö, Helene. 2012. ”Adult learning.” In ILLIAD program paper: Foreign language learning for illiterate and functionally illiterate adult. Produced in the frames of the LLP project, Intercultural language learning for illiterate adults (ILLIAD) 505226-LLP-1-2009-1-BG-KA2-KA2NW.

Kammensjö, Helene. 2012. “Swedish for immigrants”. In ILLIAD program paper: Foreign language learning for illiterate and functionally illiterate adult. Produced in the frames of the LLP project, Intercultural language learning for illiterate adults (ILLIAD) 505226-LLP-1-2009-1-BG-KA2-KA2NW.