Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pernilla Myrne

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
C554
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Pernilla Myrne

Jag anställd som lektor i arabiska vid Göteborgs universitet sedan januari 2015. Jag disputerade 2008 med avhandlingen Narrative, Gender and Authority in ʿAbbāsid Literature on Women, som behandlar texter om kvinnor från åtta- och niohundratalen. Därefter har jag arbetat som forskare. Åren 2011 och 2012 tillbringade jag vid New York University där jag arbetade med projektet Gender and Pleasure in Medieval Arabic Erotic Literatur, finansierat av ett postdoktorstipendium från Vetenskapsrådet. Min bok, Female Sexuality in the Early Medieval Islamic World, har nyligen publicerats och jag skriver nu en bok på svenska med den preliminära titeln En sång till kalifen: Kvinnor, makt och underhållning i kalifatets Bagdad.

Forskning

I min forskning har jag främst undersökt framställningen av kvinnor i förmodern arabisk litteratur, attityder till sexualitet i medeltida islam, samt kvinnor som skapande subjekt. Jag är också intresserad av socialhistoria, särskilt kvinnors och slavars samhälleliga roll. Ett av mina forskningsintressen är Islamsk handskriftskultur, och jag arbetar för närvarande med att kartlägga förmoderna arabiska sexhandböcker och deras hanskriftstraditioner. Dessa böcker utgör ett mycket intressant källmaterial som tills nu är helt outforskat

Tidigare forskningsprojekt

2015-2018: Kärlek, kropp och begär – frågeställningar kring erotisk kärlek och kvinnors sexualitet i medeltida arabisk-islamisk litteratur, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (engelsk text: Love, Body, and Desire: Attitudes to erotic love and women’s sexuality in pre-modern Arabic literature)

Projektet hade som syfte att undersöka hur det intellektuella klimatet under det abbasidiska kalifatet bidrog till attityder gentemot erotisk kärlek och kvinnors sexualitet i arabisk-islamisk litteratur om sex och äktenskap, samt hur dessa skiljer sig åt i olika diskurser, synkroniskt såväl som diakroniskt. Projektet resulterade i monografin Female Sexuality in the Early Medieval Islamic World.

2012-2015: Vältaliga kvinnor, genre, retorik och genus, finansierat av Vetenskapsrådet (i engelsk text: Eloquent women: Genre, rhetoric and gender in early Arabic literature)

I projektet undersökte jag hur kvinnors ord återgavs i tidig arabisk litteratur. Kvinnor var marginaliserade i den tidiga skriftliga arabiska kulturen, eftersom de inte lärde sig skriva och läsa i lika hög grad som män. Ändå är den klassiska arabiska litteraturen full av skildringar av vältaliga kvinnor, vars ord citeras uppskattande. De använde ofta sin retoriska förmåga för att hjälpa sin familj, eller helt enkelt för att framhålla sina egna förtjänster.

Undervisning

Jag har undervisat i Arabvärldens och Mellanösterns historia sedan 2005. Jag undervisar också i arabiska och arabisk litteratur, och föreläser om den arabisk-islamska historien och kulturen.