Länkstig

Morgan Nilsson

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Fax
031-786 19 21
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D406
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Morgan Nilsson

Bakgrund

Min anställning vid Göteborgs universitet är i ämnet slaviska språk, men mitt intresse för språk är av en väldigt allmän karaktär. Förutom de slaviska språken intresserar jag mig särskilt för somaliskan och persiskan, men jag har även genom åren studerat en del finska, italienska, franska, spanska, latin, arabiska, grekiska, dari, tadjikiska, ungerska och isländska. Kort sagt har jag framför allt ett stort allmänt intresse för språket som system och olika språks grammatiska beskrivning, i all synnerhet fonologiska och morfologiska strukturer, lexikologi och lexikografi, skillnader mellan kodifierat språk och vardagligt talat språk, liksom jämförande och typologisk studium av språk.

Det är alltså inte så att jag kan tala alla de språk som jag har studerat, men jag kan läsa texter och jag har kunskaper om hur språken är beskaffade. De språk som jag talar någorlunda flytande är polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska och engelska. Tidvis har jag också arbetat som översättare från just dessa fyra slaviska språk. Senast översatte jag romanen Nekropol av den slovenske författaren Boris Pahor. Som turist tar jag mig också fram rätt bra på ryska, persiska och franska.

Undervisning

Jag har undervisat vid Göteborgs universitet sedan 1989. För närvarande undervisar jag uteslutande på våra kurser i somaliska, både för modersmålstalare och för nybörjare. Tidigare har jag även undervisat på kurser i slovenska, polska, tjeckiska, slovakiska, ryska och ukrainska, liksom på momentet Allmän grammatik på institutionens olika grundkurser samt på momentet Världens språk på Internationella språkprogrammets första termin. Inom undervisningen har jag också ägnat mig en hel del åt e-lärande och hållit många helt nätbaserade kurser.

Forskning

Den avhandling som jag disputerat på bär titeln ”Vowel-Zero Alternations in West Slavic Prepositions: A Corpus Based Investigation of Polish, Slovak and Czech”. Den handlar om de i första hand fonologiska principer som styr valet mellan kort och lång form av prepositionerna i dessa tre stora västslaviska språk.

För närvarande ägnar jag mig dock uteslutande åt somaliskan, och där finns det vissa särskilt intressanta fenomen som jag ägnar speciell uppmärksamhet. I synnerhet handlar det om den somaliska prosodin, men också om substantivens kategorier genus, numerus och kasus, samt verbens tempus och aspekt. Jag arbetar även med att sammanställa en bibliografi över litteratur som rör det vetenskapliga studiet av somaliska språket liksom en kortare somalisk-svensk ordbok och en somalisk grammatik avfattad på svenska.

I allt mitt arbete med olika språk använder jag mig i stor utsträckning av datorbaserade textkorpusar för att undersöka olika språkliga fenomen. Sedan oktober 2015 har vi glädjande nog även tillgång till en somalisk korpus vid den svenska Språkbanken.

Forskningsprojekt

Deltagande i konferenser och workshopar

Gästföreläsningar

Föredrag för allmänheten

Uppdrag

  • Sedan 2014 anlitad av Kammarkollegiet som språkexpert i somaliska vid auktorisationsprov för tolkar och translatorer.
  • Sedan 2010 anlitad av Kammarkollegiet som språkexpert i polska, tjeckiska, slovakiska och slovenska vid auktorisationsprov för tolkar och translatorer.
  • 2016, 30 sept: Rådgivare vid Louise Holmers framläggande av licentiatuppsatsen: Grammatik i SAOL. En undersökning av grammatisk information i Svenska Akademiens ordlista över 130 år.
  • 2009–2012: Ledamot av institutionsstyrelsen, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs unviersitet.
  • 2009–2012: Studierektor för IKT och e-lärande, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs unviersitet.
  • 2009–2011: Ämnessamordnare i slaviska språk, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs unviersitet.
  • 2008, feb-dec: Prefekt, Institutionen för slaviska språk, Göteborgs unviersitet.
  • 1999–2008: Studierektor, Institutionen för slaviska språk, Göteborgs unviersitet.

Utmärkelser

Webbpublicerat material

Undervisningsmaterial (pdf)

SlideShare

YouTube

Mer om somaliskan

Mer om persiskan