Göteborgs universitet
Bild
En student sitter på en bänk utomhus och läser i en bok
Foto: Natalie Greppi

Vill du vidare?

Med en masterexamen inom socialt arbete både breddar och fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i praxis-, forsknings- och utvecklingsarbete.

Vässa din kompetens - läs vidare på masternivå

Vidareutbildning i socialt arbete stärker din kompetens att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och situationer. Du integrerar ny kunskap på ett mera avancerat, kritiskt och systematiskt sätt och utvecklar din förmåga att arbete självständigt i kvalificerade verksamheter av olika slag. 

Du lär du dig att identifiera och formulera frågeställningar, planera och genomföra kvalificerade uppgifter. Med masterkompetens kan du också att utvärdera socialt arbete och bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling. Du lär dig också att tolka, presentera och samtala om vetenskapliga resultat i både nationella och internationella sammanhang. 

Välkommen att ta steget vidare här hos oss på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet!

Olika vägar till masterexamen

Du kan välja att läsa en fristående kurs på avancerad nivå i kompetensutvecklingssyfte, eller att läsa flera fristående kurser och på så sätt bygga ihop till en masterexamen i socialt arbete.

Vårt kursutbud hittar du i kurs- och programkatalogen "Hitta utbildning" nedan.