Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vetenskapligt arbete i socialt arbete

Kurs
SW2226
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17956

Om utbildningen

Kursen ger dig kunskaper för att planera, genomföra, utvärdera, presentera och försvara ett relativt kvalificerat självständigt arbete (examensarbete). Du får aktuell kunskap om ett forskningsfält genom att aktivt söka vetenskapliga referenser. Metodologin, de forskningsetiska frågeställningarna och analysen har en central roll i arbetet. Du förväntas efter kursen kunna arbeta självständigt med forsknings- och utvecklingsarbete inom socialt arbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. Därutöver krävs, för de som inte har en socionomexamen, fördjupningskurser i socialt arbete omfattande 30 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper, samt kurser motsvarande 7,5 högskolepoäng i samhällsvetenskaplig metod på avancerad nivå, där senaste betygsdatum inte får vara äldre än 5 år vid kursstart.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.