Bild
Nöjda studenter presenterar sina kunskapsöversikter i kursen skolsocialt arbete.
Länkstig

Skolsocial konferens blev ett uppskattat avslut

Publicerad

Tjugofem studenter presenterade sina lärdomar i ett annorlunda format till terminens slut. I fredags avslutades kursen för skolkuratorer vid Göteborgs universitet med en heldagskonferens. "Syftet är att ge studenterna fördjupande kunskaper genom att de reflekterar och delar med sig av vad de lärt sig." säger läraren Åsa Borgström.

Studenter på kursen "Skolsocialt arbete" har till terminsslutet sammanställt flera vetenskapliga studier på aktuella teman inför fredagens presentation. På plats i Göteborgs universitets lokaler i Campus Haga sitter fyra av tjugofem studenter framför tavlan och diskuterar olika sätt att arbeta mot kränkningar i skolan. Det är just nu mitt i den avslutande minikonferensen. 

– Studenterna presenterar sina kunskapsöversikter, den kunskap de samlat in kring några av våra valbara teman. Syftet med den här heldagskonferensen är att ge studenterna fördjupande kunskaper genom att de reflekterar och delar med sig av vad de lärt sig under kursens gång, säger Åsa Borgström som är en av lärarna i kursen.

Inbjuden expertpanel tar del av resultatet

För sina kurskamrater och inbjudna gäster från arbetslivet, bland annat kollegor och chefer, presenterades resultaten även för en expertpanel bestående av kursens lärare.

– Det var ett bra avslut på utbildningen! Inspirerande och lärorik att man fick ta del av allas kunskapsöversikter, både muntligt och skriftligt. Mycket bra kunskap och handledning till ens arbete som skolkurator, säger några av studenterna om dagens lärdomar.

Skolmiljöns roll för barn i sårbara situationer

Den sammanställda kunskapen, kunskapsöversikten, är inom området skolsociala frågor. Samtliga studenter har utgått från en specifik frågeställning inom temat i syfte att få fördjupade kunskaper inom skolkuratorns yrkesroll och skolans betydelse för barn i utsatta situationer.   

De fördjupade kunskaperna syftar till att stärka yrkesidentitet och ge ökade möjligheter för att driva och förstärka det sociala arbetet i skolan, säger Åsa Borgström.

Studenter i kursen skolsocialt arbete
”Bra att få möjligheten att fördjupa sig inom ett område, samt att få jobba ihop en presentation i grupp”, sa en studenter om dagen.
Lärare i kursen skolsocialt arbete
Expertpanelen bestod av bland annat kursens lärare.
Studenter i kursen skolsocialt arbete
Studenter i kursen skolsocialt arbete
”Kul att man fick ta del av allas kunskapsöversikter både muntligt och skriftligt. Så mycket bra kunskap."
Program för konferensen skolsocialt arbete
”Bra avslutande på kursen med en heldagskonferens. Inspirerande och lärorik!”, sa en student om dagens upplägg.

Text av: Louise Älgne

Om kursen

Kursen ”Skolsocialt arbete” (SW2441) är på avancerad nivå och vänder sig till yrkesverksamma skolkuratorer eller till den som är intresserad av ungdomsfrågor och mötet mellan socialt arbete och utbildning. 

Det var andra gången kursansvariga vid Göteborgs universitet testade det uppskattade formatet av en konferens som avslut på kursen.