Länkstig

Alkohol- och narkotikaproblem 2

Kurs
SW2637
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17961
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen Alkohol- och narkotikaproblem 2 innebär en möjlighet till fördjupning och bygger på självständigt arbete genom litteraturstudier – detta med hjälp av handledning av lärare. Kursen ges kvällstid, på halvfart under den andra delen av höstterminen.

Om utbildningen

Kursens innehåll

Kursen bygger på självständigt arbete genom litteraturstudier. Studenten väljer ett av följande fördjupningsområden:

  • Droger och kriminalitet
  • Brukarperspektiv och deltagarorienterad drogforskning
  • Anhöriga och sociala nätverk

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som i sitt yrke möter personer mer missbruksproblem, eller arbetar med policys eller annat strategiskt arbete. Kursen vänder sig också till studenter som önskar en fördjupning i området på avancerad nivå.

Detta kan du förvänta dig efter genomförd kurs

Beroende på vilket fördjupningsområde du väljer kommer du få
teoretiska kunskaper, såväl som idéer om hur praktiskt arbete kan tillämpas.
Det kan till exempel handla om att studenten efter avslutad kurs får nya
perspektiv på bilden av droganvändaren och nya sätt att se på droganvändares
sociala relationer. Detta kan vara användbara kunskaper i behandlingsarbete,
men de teoretiska kunskaperna är också användbara för studier på avancerad
nivå, till exempel inför uppsatsarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i magisterexamen eller masterexamen i socialt arbete. Den kan också fungera som komplement i en annan utbildning, som kompetensutveckling, samt vara ett steg på vägen mot forskarstudier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen genomförs främst genom självständiga litteraturstudier samt handledning av
lärare. Kvällstid.

Lokaler

Institutionen för socialt arbete finns vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och våra lokaler hittar du i Campus Haga och Campus Linné. Läs mer om vad våra lokaler har att erbjuda dig som student!

Läs mer om lokaler