Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alkohol- och narkotikaproblem 2

Kurs
SW2637
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen är en möjlighet är studenter att fördjupa sina kunskaper om problematiskt alkohol- och drogmissbruk ur ett socialt perspektiv.
Kursen vänder sig till personer som i sitt yrke möter personer mer missbruksproblem, eller arbetar med policys eller annat strategiskt arbete. Kursen vänder sig också till studenter som önskar en fördjupning i området på avancerad nivå.

Om utbildningen

Den här kursen bygger på självständigt arbete genom
litteraturstudier. Studenten väljer ett av följande fördjupningsområden;

Droger och kriminalitet

Brukarperspektiv och deltagarorienterad drogforskning

Anhöriga och sociala nätverk.

 

 

Beroende på vilket fördjupningsområde du väljer kommer du få
teoretiska kunskaper, såväl som idéer om hur praktiskt arbete kan tillämpas.
Det kan till exempel handla om att studenten efter avslutad kurs får nya
perspektiv på bilden av droganvändaren och nya sätt att se på droganvändares
sociala relationer. Detta kan vara användbara kunskaper i behandlingsarbete,
men de teoretiska kunskaperna är också användbara för studier på avancerad
nivå, till exempel inför uppsatsarbete.

 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i annat näraliggande område.  

Efter studierna

Kursen kan ingå i magisterexamen eller masterexamen i socialt arbete.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen
genomförs främst genom självständiga litteraturstudier samt handledning av
lärare.