Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor inom forskning och praktik

Kurs
SW2219
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27963
Ansökan stängd

Kort om kursen

Mäns våld mot kvinnor, såväl inom som utom nära relationer, är ett allvarligt samhällsproblem med svåra konsekvenser för de utsatta. Forskningen om och det sociala arbetet med frågan är under ständig utveckling. Samtidigt kan vissa grundläggande och underliggande teoretiska perspektiv inom fältet urskiljas. Att identifiera, analysera och problematisera dessa perspektiv och deras betydelse för såväl forskning som praktik är det centrala innehållet i denna kurs som lämpar sig för dig som är teoretiskt intresserad.

Om utbildningen

I kursen står olika teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor i fokus. Vilka förklaringsmodeller finns för att förstå detta komplexa problem och hur påverkar olika sätt att förstå och tolka våldet våra forskningsfrågor, forskningsresultat och det praktiska sociala arbetet inom området? Hur kan vi identifiera dessa perspektiv inom såväl forskning och praktik? Vad får olika förståelser av våld i förlängningen för konsekvenser för de utsatta och för de som utsätter och vad händer med vår egen förståelse av mäns våld mot kvinnor när vi ställer olika förklaringsmodeller mot varandra? Detta är frågor som vi diskuterar under kursen, där vi gemensamt problematiserar olika teoretiska perspektivs betydelser för praxis, forsknings- och utvecklingsarbete inom området.

Kursen har ett forskningsförberedande fokus då den slutliga examinationsuppgiften består av ett förslag till en forskningsplan. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i näraliggande område. 

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i huvudsak digitalt och består av workshoppar, seminarier, grupparbeten, handledningar, och föreläsningar.