Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Socialt arbete och funktionshinder: Sociala relationer och delaktighet

Kurs
SW2248
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27964

Kort om kursen

I den här kursen får du, utifrån aktuell forskning, utveckla kunskap och kompetens inom området, med särskilt fokus på livsvillkor, sociala relationer och delaktighet, och upplevelse av delaktighet i samhället. Exempel på områden som inkluderas i kursen är familj, anhöriga, arbetsliv, boendesituation för personer med funktionsnedsättning, samt perspektiv på samskapande processer. Förhållningssätt, internationella konventioner och svenska socialpolitiska förhållanden och dess konsekvenser för personer med funktionsnedsättning beaktas.

Om utbildningen

Sociala relationer och delaktighet

Det övergripande syftet med kursen är att du ska utveckla kunskaper och kompetenser inom området socialt arbete och funktionshinder med särskilt fokus på sociala relationer och möjlighet till och upplevelse av delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Kursen behandlar aktuell samhällsvetenskaplig forskning om livsvillkor, och samskapande processer. Exempel på områden som inkluderas i kursen är familj, arbetsliv, och boendesituation. Genus, kön, sexualiteter, klass, etnicitet och ålder, och hur dessa positioner påverkar inflytande och delaktighet, uppmärksammas också i kursen.

Kursdeltagarna får också problematisera socialarbetarens kompetens, förhållningssätt samt etiska dilemman. Vidare behandlas internationella konventioner och svenska socialpolitiska förhållanden och dess konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.

Kursen integrerar teoretiska perspektiv, forskning och praktiknära inslag.

Kursens upplägg

Inom ramen för kursen gör du ett examinerande skriftligt arbete där du fördjupar dig inom ett område som du själv väljer. Här finns det möjlighet att välja barn, vuxen eller familjeperspektiv, och olika perspektiv på funktionshinder som du vill fördjupa dig i. På så sätt blir kursen praktiskt användbar för dig som är professionellt verksam.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har en socionomexamen alternativt kandidatexamen i socialt arbete eller kandidatexamen i annat näraliggande område och vill fördjupa dig inom området. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs både i salar på universitetet samt i internetbaserad form. Undervisningen utgörs av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Undervisningsspråket är svenska men litteratur på engelska ingår.