Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristeori och krisinterventioner

Kurs
SW2225
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27957
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter individer som befinner sig i kris eller har erfarenhet av trauma, och till dig som är intresserad av att utöka dina kunskaper om trauma och krisinterventioner.

Om utbildningen

Kursen har två övergripande teman. Det första temat är en genomgång av olika slags förluster samt konsekvenser och reaktioner på dessa, för barn, ungdomar och vuxna under livsloppet. Exempel på sådana förluster och reaktioner är utvecklingskriser, separationer, flyktingskap, traumatiska erfarenheter, sjukdom och funktionsnedsättning, och död. Det andra temat behandlar psykosociala hjälpinsatser vid kriser samt traumamedvetet förhållningssätt. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i näraliggande område.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter kursen har då fått teoretiska kunskaper om kris-, konflikt- trauma- samt sorgeprocesser. Du har även fått kunskaper om olika arbetssätt inom kris- och sorgeområdet samt om traumamedvetet förhållningssätt.

Dessutom får du fördjupade perspektiv på hur du som professionell aktör kan bedöma och stötta både hjälpsökande och deras närstående, med beaktande av etiska förhållningssätt. Du får härvid kunskap och hur kulturella och religiösa erfarenheter och referensramar kan beaktas, både vid bedömning och insatser.

Nytt i kursen är ett fokus på traumamedvetet förhållningssätt samt på kulturella och religiösa perspektiv.

Så är det att plugga

Undervisningen

Föreläsningar och olika former av seminarier är de huvudsakliga inslagen.

Kursupplägget bygger på dialog och interaktion mellan kursdeltagarna, genom läraktiviteter i grupp. Flera av kursmomenten har därför obligatorisk närvaro.