Göteborgs universitet
Bild
kvinna pekar på papper
Foto: Unsplash
Länkstig

Vidareutbildning för lärare

Vid institutionen ges kurser för yrkesverksamma lärare som ska handleda blivande lärare under deras verksamhetsförlagda utbildning eller stötta medarbetare i ett kollegialt lärande. Dessa kurser har fokus på handledarskap respektive interkulturalitet och värdepedagogik. För yrkesverksamma lärare som saknar svensk lärarexamen ges även kurser inom programmen Vidareutbildning av lärare och Utländska lärare och akademikers vidareutbildning.