Bild
Lyssna på podcast
Det finns många podcasts med koppling till Göteborgs universitet som produceras idag.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Podcasts på universitetet

Lyssna på spännande forskning om kultur och samhällsfrågor samt mycket annat! Ja, det kan du göra tack vare poddar som produceras av universitetets medarbetare. Vi listar poddar som är aktiva.

Kultur och språk

Utbildningsforskning inom konsten

I den här podden möts forskare och praktiker inom det vidsträckta området konstpedagogik. Syftet med denna poddserie är att sprida, distribuera och diskutera forskning inom området. Besök vår webbplats för att lära dig mer om forskningsplattformen Educational Research in the Arts.
Notera att podden växlar mellan svenska och engelska.
Podcast: Utbildningsforskning inom konsten.

Filmvärldar

Aktuella biosuccéer likväl som klassiker. Filmer från olika delar av världen och som många människor har en relation till. Det står i fokus för en helt ny podd om film som vill göra forskningsförankrade filmanalyser lättillgängliga. Podcasten drivs av Tobias Pontara, professor i musikvetenskap och Catharina Thörn, docent i kulturstudier, vid Göteborgs universitet.
Podcast: Filmvärldar – en podd om filmen, konsten, världen och livet

Bild
Filmvärlden
Tobias Pontara och Catharina Thörn driver podcasten om filmens betydelse i samhället.

Inside the Box – prylar och personer i en globaliserad värld

Vilka unika föremål gömmer sig i lådorna i museets magasin och hur kan de berätta historier om vår värld? I podden Inside the Box möts museiföremål och kulturarvsforskning. Podden har en populärvetenskaplig forskningsförmedlande ansats och djupdyker i historia, traditioner och mycket mer. Podden producerad av Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) och Världskulturmuseet i samarbete med Folkuniversitetet.
Podcast: Inside the box

Konsthistoriepodden

Alexandra Fried och Alexandra Herlitz, båda universitetslektorer i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet, väljer varje månad ett konstverk som de fokuserar på i poddavsnittet. I Konsthistoriepodden berättar de om de många intressanta historier som varje konstverk bär på: det kan vara en spännande tillkomstprocess, en fängslande ägarhistoria eller vägen mot berömmelsen som bjuder oss på otroliga berättelser. Och alltid är det förstas just det avbildade som är fascinerande och sätter igång många tankar. Bildmaterialet till alla poddavsnitt, så som andra informativa inlägg om månadens verk publiceras på det tillhörande instagram @konsthistoriepodden.
Podcast: Konsthistoriepodden

Matarvspodden

I Matarvspodden möter moderatorn Lisa Haeger forskare och författare i spännande samtal om mat som kulturarv. Poddens avsnitt fångar upp forskning presenterad i boken Matarv: berättelser om mat som kulturarv som är resultatet av ett samarbete mellan forskare på Göteborgs universitet och kulturarvsinstitutioner i Västra Götalandsregionen.
Podcast: Matarvspodden

Poesía al paso

En podcast på spanska av och med Andrea Castro, professor i spanska vid Institutionen för språk och litteratur, och Azucena Castro, doktorand i spanska vid Stockholms universitet. Tillsammans diskuterar de och läser nutida spanskspråkig poesi och intervjuar poeter.
Podcast: Poesía al paso

Samhälle & Ekonomi

Förnuft & känslor

I podden "Förnuft och känslor" kan du lyssna till samtal kring vitt skilda ämnen som lycka, om fördomar mot de som väljer att inte skaffa barn, om personlighet och om att arbeta som psykolog. Samtalen handlar övergripande om varför vi människor håller på som vi gör trots att vi ofta vet bättre. Forskaren Sofia Calderon är samtalsledare.
Podcast: Förnuft & känslor

Förvaltningspodden

Varför är offentlig förvaltning intressant? Förvaltningshögskolan producerar en podcast som besvarar den frågan och behandlar allt som rör offentlig förvaltning.
Podcast: Förvaltningspodden

Med kriminella hälsningar

En podd om socialt arbete, svåra frågor och obehagliga sanningar. Med kriminella hälsningar är en podd från Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Podden lyfter fram forskning och socialt arbete som viktiga delar av diskussionen om kriminalitet och straff. Den syftar till att sakligt och holistiskt belysa ämnet för en bredare publik och bidra till en mer nyanserad debatt. Genom att utmana etablerade uppfattningar och erbjuda en forskningsbaserad synvinkel på samhällsfrågor kan podden bidra till en ökad förståelse och diskussion kring dessa ämnen. Programledare är forskarna Annelie de Cabo och Kristina Alstam på Institutionen för socialt arbete.
Podcast: Med kriminella hälsningar

Miljön och juridiken

Miljön och Juridiken är en podcast som ges ut av David Langlet, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, och Aron Westholm, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. I podcasten diskuteras aktuella frågor som rör juridik och miljö. Det kan röra sig om nya rättsfall, utredningar, ny lagstiftning eller forskning. Angreppssättet är brett och ofta har podden med gäster med specialkunskap om det ämne som diskuteras i ett specifikt avsnitt. Podcasten riktar sig till alla som är intresserade av de många kopplingarna mellan miljö och juridik. Målsättningen är att det ska gå bra att lyssna på den här podcasten även utan att vara skolad jurist.
Podcast: miljön och juridiken

Sociologipodden

Våren 2023 lanserades den tredje säsongen av Sociologipodden med Åsa Wettergren och Håkan Thörn som programledare. Samtalsserien presenterar i första hand aktuell forskning i intervjuformat. Varje avsnitt innehåller också litteraturtips.
Podcast: Sociologipodden

Bild
Sociologi
Sociologipodden med Åsa Wettergren och Håkan Thörn som programledare.

Samhällsanalysen

En podcast om ekonomi och samhällsutveckling, där Oskar Broberg och Ann Ighe, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, diskuterar samhällsfrågor med medarbetare på Institutionen för ekonomi och samhälle.
Podcast: Samhällsanalysen

Staten & Kapitalet
Pengar är inte allt – men allt är ekonomi. I Handelshögskolans podd Staten & kapitalet undersöker vi hur liv, samhälle och historia hänger ihop med vår privata och gemensamma ekonomi. Några av Sveriges kunnigaste forskare ger dig viktiga och ibland oväntade perspektiv på samhällsekonomin och världen.
Podcast: Staten & Kapitalet

Hälsa och medicin

Akademiliv

Akademiliv är en podd där forskare från Sahlgrenska akademin (den medicinska fakulteten) samtalar om sin forskning och svarar på frågor om kroppen, vård och hälsa. 
Podcast: Akademiliv

Hudläkarpodden

Lykke Barck och Marta Laskowski, båda läkare vid en av Sveriges största kliniker för hud- och könssjukvård, kommer utifrån aktuella ämnen, gamla myter och senaste forskningen guida er genom informationsdjungeln. Det bjuds på ett allmänbildande och matnyttigt smörgåsbord om allt mellan himmel och jord som rör hud, hår, naglar och könssjukdomar!
Podcast: Hudläkarpodden

Bild
Hudläkarpodden
Lykke Barck och Marta Laskowski, båda läkare vid en av Sveriges största kliniker för hud- och könssjukvård.

Naturvetenskap och IT

Algpodden

Vad är skillnaden på alger och sjögräs? Hur fungerar mareld? Och vad är egentligen surt kärringhår? Det är frågor som algforskarna Ellen Schagerstöm och Angela Wulff reder ut i Algpodden.
Podcast: Algpodden

Bild
Algpodden
Algforskarna Ellen Schagerström och Angela Wolff fick idén till att starta en podd om alger när de medverkade som experter i Naturmorgon i P1.

Human-centered Artificial Intelligence
A pod about human-centered artificial intelligence, where we try to figure out what it really is through a diverse set of view points from various guests. Hosted by Mattias Rost and Alan Said from the Department of Applied Information Technology.
Podcast: Human-centered Artificial Intelligence

Under havsytan
Under havsytan är en podd om havet och kusten, med fokus på västkusten. I podden hör du marinbiologerna Marcus Stenegren, som jobbar på Informationscentralen för Västerhavet, och Lina Rasmusson, forskare på Göteborgs universitet.
Podcast: Under havsytan

Bild
Podd om artificial intelligence

 

Utbildning och lärande

En podd för tränare

I en podd från Göteborgs universitet och RF/SISU pratar John Dohlsten och Carin Hamnlund Fritzell om träningsmetoder och vardagsdilemman i allt från barn- och ungdomsidrott till elitidrott. Hela tiden med en tränares perspektiv. ”En podd för tränare” riktar sig till både professionella och ideella tränare.

Programledare: John Dohlsten är doktor i idrottsvetenskap och har många års erfarenhet inom tränarutveckling, ledarskap och föreningsidrott.
 
Han är programansvarig på Göteborgs universitet och undervisar på Sports Coaching programmet och Specialidrottslärarprogrammet. 

John har forskat inom både lag och individuell idrott och hans avhandling, som publicerades 2020, handlar om hållbar elitidrott och elittränares utveckling. Förutom sina akademiska meriter har han under hela sitt liv varit aktiv i idrottsrörelsen både ideellt och professionellt, främst inom fotboll.

Carin Hamnlund Fritzell är tidigare mångfaldig SM-mästare i judo. Hon har efter sin aktiva karriär varit tränare och sportchef inom judo på alla nivåer inklusive landslag. Idag jobbar Carin på RF-SISU Västra Götaland och är projektledare för kompetenscentrum för elitidrotten i Göteborg (High Performance Göteborg).
Podcast: En podd för tränare

Sånt är livet i Sverige (That's life in Sweden) 

Liisa Uusimäkis podd handlar om samtal om livets utmaningar i Sverige, inom olika områden, som utbildning, skolan, vården, kultur och ja, en hel del annat. In English, this podcast ‘Sånt är livet in Sweden!, roughly translated into English is ‘That‘s Life in Sweden!‘. The podcast is about conversations with different individuals' reflections and experiences working, or studying in different areas e.g., education, health care, business, community etc. Both Swedish and English episodes are presented.
Podcast: Sånt är livet i Sverige

Hör av dig!

Producerar du, eller känner du till, en podcast med anknytning till Göteborgs universitet som inte finns med i listan? Hör gärna av dig till forskningsredaktören för att hjälpa oss hålla listan uppdaterad. Podcasten ska produceras i universitetets verksamhet eller ha en tydlig koppling till forskning som bedrivs inom universitetet. Mejla: allan.eriksson@gu.se.

Ny podd om förnuft och känslor