Länkstig

Master Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations

Program
S2HRM
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A75A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet erbjuds internationella och svenska studenter och tillhandahåller kunskap om arbetsliv och särskilt arbete inom Strategic Human Resource Management (HRM). Masterprogrammet har en internationell strategi, adresserar både internationella och svenska studenter och erbjuds gemensamt av institutionen för företagsekonomi och avdelningen för sociologi och arbetsvetenskap.
Programmet ges på engelska och därför finns all information om programmet på våra internationella sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas är de som har: En kandidatexamen i personalvetenskap eller motsvarande om minst 180 hp. Motsvarande inkluderar kandidatutbildning i samhällsvetenskap eller företagsekonomi. Lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Instruktioner för ansökan

För att ansöka till programmet behöver du fylla i ett motivationsbrev (Letter of Intent/CV).

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Antagningskriterierna baseras på ett motivationsbrev (Letter of Intent/CV) och prioriterad utbildningsbakgrund. Ladda upp motivationsbrevet (Letter of Intent) / CVpå www.universityadmissions.se eller www.antagning.se senast den 1 februari (om du ansöker i den första antagningsomgången) eller den 2 maj (om du ansöker i den andra antagningsomgången).