Länkstig

Personalvetarprogrammet

Program
S1PER
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G75B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Personalvetarprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad av personalvetenskap, personalpolitik, arbetsrätt, personalekonomi, ledarskap, utvecklingsarbete eller något annat område inom HR. Under utbildningen läser du flera olika ämnen som sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi och när du är färdig har du en kandidatexamen.

Om utbildningen

Personalvetarprogrammet är det naturliga utbildningsvalet för dig som är intresserad av arbete med personal- och organisationsfrågor. Det är en bred beteende- och samhällsvetenskaplig utbildning som förbereder dig för ett spännande och kvalificerat personalarbete inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. De anställdas kompetens och engagemang är idag helt avgörande för en organisations framgång. Personalfrågor har med andra ord blivit en viktig strategisk resursfråga som behandlas på en ledningsnivå där personalchefen ofta också har en självklar roll.

Att personalen tillskrivs en strategisk betydelse medför att du som personalvetare får möjlighet att arbeta med en rad intressanta men ändå olika organisations- och personalutvecklande uppgifter efter studierna. Programmet ger dig de gedigna och breda kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap som krävs för att utveckla och arbeta operativt med strategiska personalfrågor, organisationsspecifika frågor och personalsociala frågor. Det kan t ex handla om ledarskap, utvecklingsarbete, arbetsrätt, resursplanering, personalekonomi, organisationskultur, kompetensutveckling, rekrytering, jämställdhetsfrågor och arbetsmiljö.

Utbildningsprogrammet omfattas av 16 kurser:

År 1: Samhälle, arbete och organisation, 15 hp, Grupper i arbetslivet, 7,5 hp, Individer i arbetslivet, 7,5 hp, Lärande- och kompetensutveckling, 15 hp, Företags- och personalekonomi, 15 hp.

År 2: Juridik, särskilt arbetsrätt, 15 hp, Arbetsmiljörätt, 7,5 hp, Arbetsmiljöarbete, 7,5 hp, Rekrytering och omställning, 15 hp, Vetenskapsteori och metod, 15 hp.

År 3: Personalarbetets innehåll och metoder, 15 hp, Kommunikation och konflikt, 7,5 hp, Ledarskap och medarbetarskap, 7,5 hp, Förändringsarbete 7,5 hp, Globalisering och organisering, 7,5 hp, Examensarbete, 15 hp.

Programmet erbjuder akademiska kunskaper och färdigheter som behövs för att utveckla ett både analytiskt och praktiskt förhållningssätt till centrala utmaningar inom det personalvetenskapliga området. Utbildningen bygger på varierade undervisningsformer och är baserad på forskning som ger dig tillgång till aktuella kunskaper om områden som t.ex. ledarskap, organisation, kompetensförsörjning, arbetsrättsliga förändringar. Samtidigt finns också en nära koppling till yrkeslivet. Gästföreläsningar, mentorer och olika utåtriktade aktiviteter är återkommande inslag i utbildningens olika kurser. Efter examen har du möjlighet att söka till olika fristående kurser samt längre utbildningar på avancerad nivå inom de ämnen som programmet bygger på. Exempel på sådana utbildningar vid Göteborgs Universitet är Master’s Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations 120hp, Masterprogram i sociologi 120hp, Arbetsvetenskap, magisterprogram 60hp, Master’s Programme in European Studies 120hp, Master’s Programme in International Administration and Global Governance 120hp, Masterprogram i offentlig förvaltning 120hp. Flera av dessa utbildningar är forskningsförberedande och har vid nationella utvärderingar fått mycket goda omdömen. Det finns även möjlighet till praktiktermin inom de praktikkurser som erbjuds.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (41 %), högskoleprov (34 %), 25 % av platserna tillsätts av sökande med minst 4 års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Om fler än 25 % av de sökande uppfyller detta krav används lottning som skiljekriterium dem emellan. Kan det alternativa urvalet ej användas för alla platser i urvalsgruppen tillfaller dessa platser betygsurvalet. Arbetslivserfarenhet ska styrkas med intyg. Det är enklast att ladda upp dina intyg direkt på Mina sidor. Allt du laddar upp ska vara original. Om du inte har möjlighet att ladda upp dina papper kan du i stället skicka dem via post till: Antagningsservice, R 312 106 53 STOCKHOLM.

Efter studierna

Studierna förbereder för ett kvalificerat personalarbete där man självständigt kan planera och genomföra uppgifter inom det personalvetenskapliga fältet som kräver analysförmåga, helhetssyn och kritiskt tänkande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Personalvetarprogrammet är i huvudsak en teoretisk utbildning men har kontinuerliga inslag av praktiskt tillämpning. Programmet har ett väl utvecklat samarbete med arbetslivet i Göteborg och kranskommunerna. Detta handlar bl.a. om projektarbeten och examensarbeten som utförs på företag och förvaltningar. På många kursmoment deltar även aktiva personalvetare (ofta tidigare studenter) genom exempelvis gästföreläsningar om aktuella områden inom personalarbetet.

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns goda möjligheter att studera utomlands. Inom ramen för personalvetenskap kan du åka på ett lärorikt utbyte.

Läs mer om studier utomlands