Göteborgs universitet
Länkstig

Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Projektet studerar styrningen av handläggaren inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med särskilt fokus på granskningskulturen och vad den gör med organisationen och med individen i organisationen. Hur påverkas handläggarnas arbete och upplevelser av de aktuella styrformerna? Analysen kombinerar en rad datatyper: intervjuer med personer i ledningsposition på alla nivåer i de två verken, intervjuer med enskilda handläggare på ett flertal lokalkontor, policy- och organisationsdokument samt etnografiska observationer på lokalkontor där handläggarna följs i det vardagliga arbetet (utom vid direkta klientmöten). Projektet jämför också de två organisationerna för att se hur granskningskulturen kan ta olika form och uttryck i olika välfärdsorganisationer.