Göteborgs universitet
Bild
Foto: Evelina Rönnbäck
Länkstig

Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet

Den 17-18 november 2022 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Conventum i Örebro. Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet är en av medarrangörerna och deltar med flera programpunkter på årets tema: Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Studievägledare, studenter och lärare från våra utbildningsprogram kommer också att finnas på plats i vår monter. Välkommen!

Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) är Europas största samverkansarena för mänskliga rättigheter och en mötesplats för akademi, politik, förvaltning, civilsamhälle, gymnasieelever, studenter och allmänhet. MR-dagarna arrangeras årligen med den övergripande målsättningen att bidra till att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället och hörs i det offentliga samtalet.

Forskning

Forskning om mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet berör till exempel företags ansvar för mänskliga rättigheter, urfolks och minoriteters rättigheter, genus, religionsfrihet, relationen mellan demokrati och mänskliga rättigheter, jämlik hälsa och visselblåsning.

Studera mänskliga rättigheter hos oss

Göteborgs universitet erbjuder utbildning i mänskliga rättigheter på avancerad nivå i flera olika masterprogram. Läs mer om programmen och hitta kontaktuppgifter till programansvariga och studievägledare i länkarna här nedanför.

Samarbeta med oss

Vill du veta mer om vår forskning inom mänskliga rättigheter eller undersöka möjligheter till samarbete? Kontakta oss gärna!

Pernilla Nordqvist

Samordnare för MR-dagarna och doktorand vid Institutionen för globala studier.
Telefon: 031-786 58 43
E-post: pernilla.nordqvist@gu.se

 

 

Foto: Julia Landers

Inspelade webbinarium

Våra webbinarium på digitala MR-dagarna i Uppsala i april 2021 spelades in. Lyssna gärna på dem via länkarna här nedanför.

Video (1:01:51)
Samiska marker och geografisk diskriminering
Video (1:00:42)
Rätten till bostad- hemlöshet och sociala bostäder
Video (1:01:26)
Pandemics, disasters and human rights