Bild
Studenter sitter runt ett bord och jobbar tillsammans.
Länkstig

Masterprogram i mänskliga rättigheter

Program
S2MÄR
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A72A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter är en tvärvetenskaplig utbildning som fokuserar på införandet av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete. Du lär dig om mänskliga rättigheters roll i dagens värld utifrån politiska, etiska och juridiska perspektiv, och om mänskliga rättigheters framväxt, dess rättsliga system, strukturer och aktörer. Möjlighet till praktik finns under programmet och efter din utbildning kan du arbeta med mänskliga rättigheter i bland andra offentlig sektor i Sverige eller internationella organ såsom FN och EU.

Om utbildningen

Arbete med mänskliga rättigheter (MR) pågår överallt i samhället och efterfrågan på MR-kunskaper finns i kommunala, regionala och statliga verksamheter samt privat sektor. Människorättsexperter efterfrågas i internationella och regionala organisationer som exempelvis FN och EU. MR-kunskap efterfrågas också för arbete i frivilligorganisationer och från företag i deras arbete med socialt ansvar och hållbarhet.

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter är en tvärvetenskaplig utbildning som fokuserar på införandet av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete. Att vara en tvärvetenskaplig utbildning innebär att du kombinerar olika perspektiv när du studerar mänskliga rättigheter.

Programmet tar upp mänskliga rättigheters roll i dagens värld utifrån politiska, etiska och juridiska perspektiv och du lär dig om mänskliga rättigheters framväxt, dess rättsliga system, strukturer och aktörer. Du lär dig också om hur mänskliga rättigheter påverkas av globaliseringen och olika kulturella värdesystem. 

Programmet vänder sig till dig som har en grundexamen inom humaniora, samhälls- eller utbildningsvetenskap och vill ha en specialisering i huvudområdet i mänskliga rättigheter. Utbildningen är utformad för att förbereda dig för både yrkesverksamhet och akademisk forskning inom MR-området och ges på helfartstudier under två år.

Under termin ett och två läser du fyra obligatoriska kurser som både tar upp aktuella MR-frågor och behandlar teori och metod. Under programmets första kurs sker viss samläsning med det internationella programmet Erasmus Mundus Master Programme in Human Rights Policy and Practice. I det här programmet deltar studenter från olika delar av världen, och undervisningsspråket under dessa tillfällen är därför engelska.

Under termin tre finns möjlighet att skapa en egen profil på din masterexamen genom fritt val av kurser, bland annat kan du göra praktik i Sverige eller utomlands. Programmet avslutas med ett examensarbete under termin fyra, där du ges stor frihet att välja uppsatsämne och förlägga uppsatsarbetet utomlands genom fältarbete på egen hand.

Efter avslutat program kan du ansöka om en Filosofie masterexamen med huvudområdet mänskliga rättigheter/Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Human Rights.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med minst 30 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet mänskliga rättigheter. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

I programmet får du möjlighet att göra praktik under det sista året. Du väljer själv om du vill göra din praktik i Sverige eller utomlands. Praktikperioden är en spännande erfarenhet och du får i arbetslivet pröva de teoretiska kunskaper som du har fått genom studierna. Praktiken ger dig nya perspektiv och en fördjupad förståelse av de fenomen och begrepp som har diskuterats under din utbildning.

Efter studierna

Människorättsexpertens arbetsmarknad är bred eftersom arbete med MR sker överallt i samhället. Efter din utbildning kan du arbeta i kommunala, regionala eller statliga internationella och regionala organ som exempelvis FN och EU. MR-kunskap efterfrågas också i många olika frivilligorganisationer och allt mer från företag i deras arbete med socialt ansvar och hållbarhet. Studenter som har läst programmet arbetar idag bland annat som: 

  • Demokratiutvecklare i Uddevalla kommun
  • Koordinator för freds- och människorättsövervakning för Kristna fredsrörelsen i Guatemala
  • Projektansvarig för förortssatsningar för Rädda Barnen i Göteborg
  • Utredare för Myndigheten för delaktighet
  • Reports Officer på World Food Programme i Zimbabwe

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och exkursioner. Du får också möjlighet att göra arbetspraktik under dina studier. Mänskliga rättigheter behandlas även ur ett metodologiskt perspektiv för att du ska utveckla din förmåga att arbeta vetenskapligt och metodmedvetet i olika kvalificerade verksamheter, exempelvis med utvärderingar av projekt. Observera att undervisningsspråket på programmet i första hand är svenska men att delar av undervisningen även genomförs på engelska.

Lokaler

Undervisningen äger rum i Annedalseminariet som ligger nära Slottsskogen i centrala Göteborg. Studiemiljön innehåller välutrustad teknologi och genomförs i både större gradängsalar och mindre seminarie- och grupprum. Utöver våra undervisningslokaler finns grupprum och studieplatser som du kan nyttja på vardagar och helger. Annedalsseminariet är tillgänglighetsanpassat med hiss, orienteringsskyltar med punktskrift, ramp vid huvudentrén, tillgänglig toalett och automatiska dörröppnare. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning. En bit bort ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där du kan låna kurslitteratur. I närheten av våra lokaler ligger också Linnéstaden och Haga där det finns gott om caféer och ett levande studentliv.