Bild
Foto: Markus Spiske, Unsplash
Länkstig

Introduktion till internationella mänskliga rättigheter i Sverige

Kurs
MR1121
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27217
Ansökan stängd

Kort om kursen

Denna kurs tittar på Sveriges engagemang för mänskliga rättigheter och hur de påverkar dagens samhälle. Du kommer att utforska olika sidor av mänskliga rättigheter i Sverige. Vi granskar deras utveckling, rättsliga system, vilka som är med och formar dem, samt hur det globala mänskliga rättighetssystemet samspelar med svenska institutioner. Vi tittar på allt från den svenska offentliga sektorn och det civila samhället till internationella organisationer som FN och EU.

Om utbildningen

Kursen, som ges online, utforskar hur de globala mänskliga rättigheterna omsätts till konkret politik och praktik i Sverige. Du kommer att lära dig grunderna i mänskliga rättigheter och hur det internationella systemet för mänskliga rättigheter hänger ihop med Sveriges egna lagar och politik.

Du studerar de mänskliga rättigheternas kärnkoncept och standarder, men också de möjligheter och utmaningar som uppstår när mänskliga rättigheter integreras i vår svenska vardag. I kursen utforskar du till exempel hur olika grupper (såsom funktionshindrade personer, barn, urfolk, osv.) upplever mänskliga rättigheter i Sverige. Vi kommer att titta på hur internationella standarder blir till praktisk politik här hemma och diskutera hur man kan hantera de teoretiska och praktiska utmaningar som kan uppstå.

Kursen kommer också att gå igenom frågor som var mänskliga rättigheter kommer ifrån, hur normer fungerar internationellt och nationellt, och vilka de viktigaste aktörerna är som påverkar hur rättighetsarbetet formas.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter kursen kommer du att besitta en ökad förståelse för mänskliga rättigheter och din roll i samhället. Detta hjälper dig att fatta välgrundade beslut inom områden som offentlig sektor och det svenska civilsamhället, och att aktivt bidra till ett mer rättvist och bättre fungerande samhälle.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges helt på distans genom Göteborgs universitets digitala undervisningsmiljö, Canvas. Förutom seminarier förekommer även skriftliga uppgifter och grupparbeten online.