Bild
Illustration av undersökande journalistik
Länkstig

Magisterprogrammet i undersökande journalistik

Program
S2JOU
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A71A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vill du lära dig mer om undersökande journalistik som ett demokratiskt fenomen? Utveckla ditt journalistiska kunnande och vidga dina internationella perspektiv?
Du är kanske journalist sedan tidigare, eller arbetar/vill arbeta i någon annan form av organisation som har ett intresse av att bevaka makten i samhället.
Då passar JMG:s ettåriga internationella masterprogram för dig.

Om utbildningen

Om programmet

Behovet av avancerad undersökande journalistik har aldrig varit större.Globaliseringen har satt mänsklig civilisation under extraordinär press, medförande hot i form av miljöförstöring, internationella brottssyndikat, terrorism, och politisk korruption. Beslut fattas allt längre bort ifrån gräsrötterna och i allt mer slutna miljöer. Journalister, demokratins vakthundar, kan inte längre enbart fokusera på nationella angelägenheter utan måste nu täcka allt större geografiska områden. Utvecklingen ställer krav på ny förståelse bland journalister om hur villkoren för undersökande journalistik skiljer sig åt mellan olika länder; om lagar och regler, risker och grad av korruption på olika nivåer i samhället. Det krävs dessutom nya journalistiska metoder, tekniker och transnationella samarbeten. Programmet ger ur ett internationellt perspektiv en ökad förståelse av undersökande journalistik som ett demokratiskt fenomen. Du får även kunskaper och färdigheter i undersökande journalistik i digitala miljöer och färdigheter i digital publicering.
Observera att programmet ges på engelska.
Mer information om språkkraven.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

A Bachelor's degree of 180 credits or corresponding. Applicants must prove knowledge of English: English 6/English Course B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

För urvalet kräver vi ett CV + ett Letter of Intent på max 500 ord för vardera dokument (om denna gräns överskrids är ansökan inte giltig). Spara ditt CV och Letter of Intent i pdf-format och ladda upp dem tillsammans med övriga dokument i din ansökan (se vår hemsida för information om deadline). Ditt Letter of Intent bör beröra punkterna nedan:

  • Vilka är dina personliga och professionella mål och på vilket sätt tror du att programmet ska hjälpa dig att utvecklas enligt dessa mål?
  • Vad i programmets struktur och innehåll har specifikt fångat ditt intresse?
  • Hur har dina erfarenheter, både akademiska och icke-akademiska, skapat ditt intresse för de frågor som avhandlas i programmet?
  • Hur har dessa erfarenheter förberett dig för programmet?

Efter studierna

Efter avslutad examen kan du ansöka om en Filosofie magisterexamen i journalistik med inriktning mot undersökande journalistik, 60 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är väl förankrad i den journalistiska professionen och nyhetsindustrin, och har utvecklats i samråd med dem. Målet är att förbereda dig för en föränderlig nyhetsverksamhet och öka din kompetens och förmåga som krävs idag och din kunskap om grundläggande journalistiska värderingar och etiska förhållningssätt. Du får utveckla dina metoder för att granska transnationella institutioner, företag och politiken.

Lokaler

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) håller till i det moderna Mediehuset och det gamla, anrika Annedalsseminariet, endast ett par minuters promenad från Linnéplatsen och Slottsskogen.

Undervisningen sker i en modern digital miljö med hög standard på den tekniska utrustningen.