Bild
Illustration av undersökande journalistik
Länkstig

Magisterprogrammet i undersökande journalistik

Program
S2JOU
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Application code
GU-1A71A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Du får en stor förståelse för undersökande journalistik som ett demokratiskt fenomen, färdigheter att utforma, designa och genomföra effektiva journalistiska undersökningar i dagens digitala mediemiljöer.
Programmet fokuserar på undersökande gränsöverskridande samarbeten, datajournalistik och visualiseringar. Research och faktakontroll är viktiga delar.
Du vässar dina färdigheter i journalistik och teamarbete, utvecklar dina digitala kompetenser och metoder för att ställa ansvariga till svars.

Om utbildningen

Om programmet

Globaliseringen har satt människors samhällen under extraordinär press, medförande hot i form av miljöförstöring, internationella brott, ansvarslösa stater, terrornätverk, klimatförändringar och mäktiga personers handlingar inom business och politik. Behovet av undersökande journalistik har aldrig varit större.Utvecklingen gör att journalister måste nu utöka sina undersökningar internationellt. Det kräver en ny förståelse bland journalister om hur villkoren för undersökande journalistik skiljer sig åt mellan olika länder vad gäller lagar och regler, risker och hur korruption ser ut på olika nivåer i samhället. Det ställer krav på nya journalistiska metoder, tekniker och transnationella samarbeten. Programmet ger ur ett internationellt perspektiv en ökad förståelse av undersökande journalistik som ett demokratiskt fenomen. 

Crossborder Journalism Campus

Under året samarbetar studenterna med studenter från andra europeiska universitet.
Observera att programmet ges på engelska.
Mer information om språkkraven.

Start/slut:

September 2, 2024 - Juni 8, 2025

Ansökan

Icke-EU/EEA medborgare (första ansökningsomgång):
16 oktober 2023-15 Januari 2024
EU/EEA-medborgare (andra ansökningsomgång):
15 mars 2024-15 april 2024
Tillsammans med din ansökan ska du bifoga ditt CV och ett personligt brev, senast sista ansökningsdag (15 april).

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till studier på Magisterprogrammet i undersökande journalistik krävs att den sökande skall ha uppnått fordringar för kandidatexamen. Därutöver krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande nivå på ett internationellt erkänt test, till exempel TOEFL

Urval

För urvalet kräver vi ett CV + ett Letter of Intent på max 500 ord för vardera dokument (om denna gräns överskrids är ansökan inte giltig). Spara ditt CV och Letter of Intent i pdf-format och ladda upp dem tillsammans med övriga dokument som en del av din ansökan. Deadline för ansökan som helhet gäller även dessa dokument. Ditt Letter of Intent bör beröra punkterna nedan:

  • Vilka är dina personliga och professionella mål och på vilket sätt tror du att programmet ska hjälpa dig att utvecklas enligt dessa mål?
  • Vad i programmets struktur och innehåll har specifikt fångat ditt intresse?
  • Hur har dina erfarenheter, både akademiska och icke-akademiska, skapat ditt intresse för de frågor som avhandlas i programmet?
  • Hur har dessa erfarenheter förberett dig för programmet?

Efter studierna

Efter avslutad examen kan du ansöka om en Filosofie magisterexamen i journalistik med inriktning mot undersökande journalistik, 60 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är väl förankrad i den journalistiska professionen och nyhetsindustrin, och har utvecklats i samråd med dem. Målet är att förbereda dig för en föränderlig nyhetsverksamhet och öka din kompetens och förmåga som krävs idag och din kunskap om grundläggande journalistiska värderingar och etiska förhållningssätt. Du får utveckla dina metoder för att granska transnationella institutioner, företag och politiken.

Lokaler

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) håller till i det moderna Mediehuset och det gamla, anrika Annedalsseminariet, endast ett par minuters promenad från Linnéplatsen och Slottsskogen.

Undervisningen sker i en modern digital miljö med hög standard på den tekniska utrustningen.