Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustration av undersökande journalistik
Länkstig

Magisterprogrammet i undersökande journalistik

Program
S2JOU
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A71B
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Kort om programmet

Vill du lära dig mer om undersökande journalistik som ett demokratiskt fenomen? Utveckla ditt journalistiska kunnande och vidga dina internationella perspektiv?
Du är kanske journalist sedan tidigare, eller arbetar/vill arbeta i någon annan form av organisation som har ett intresse av att bevaka makten i samhället.
Då passar JMG:s ettåriga internationella masterprogram för dig.

Om utbildningen

Om programmet

Behovet av avancerad undersökande journalistik har aldrig varit större.Globaliseringen har satt mänsklig civilisation under extraordinär press, medförande hot i form av miljöförstöring, internationella brottssyndikat, terrorism, och politisk korruption. Beslut fattas allt längre bort ifrån gräsrötterna och i allt mer slutna miljöer. Journalister, demokratins vakthundar, kan inte längre enbart fokusera på nationella angelägenheter utan måste nu täcka allt större geografiska områden. Utvecklingen ställer krav på ny förståelse bland journalister om hur villkoren för undersökande journalistik skiljer sig åt mellan olika länder; om lagar och regler, risker och grad av korruption på olika nivåer i samhället. Det krävs dessutom nya journalistiska metoder, tekniker och transnationella samarbeten. Programmet ger ur ett internationellt perspektiv en ökad förståelse av undersökande journalistik som ett demokratiskt fenomen. Du får även kunskaper och färdigheter i undersökande journalistik i digitala miljöer och färdigheter i digital publicering.
Observera att programmet ges på engelska.
Mer information om språkkraven.

Mer information

Läs mer på engelska om MIJ-programmet här.

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Magisterprogrammet i undersökande journalistik ges vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) som du kan läsa mer om här.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

A Bachelor's degree of 180 credits or corresponding. Applicants must prove knowledge of English: English 6/English Course B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

For the selection we require a CV + a Letter of Intent of maximum 500 words each for the two documents (if this limit is exceeded the applications will be disqualified). Save your CV and Letter of Intent into PDF documents and upload them with your other documents (please see our webpage for information about the deadline). The Letter of Intent should address the questions below:

  • What are your personal, and professional, aims and aspirations, and in what way do you think the programme will help you develop toward those goals?
  • What specifically in the programme structure and content attracted your interest?
  • How have your past experiences, both academic and non-academic, shaped your interest in the issues dealt with in the programme?
  • How have these experiences prepared you for the programme?

Efter studierna

Efter avslutad examen kan du ansöka om en Filosofie magisterexamen i journalistik med inriktning mot undersökande journalistik, 60 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är väl förankrad i den journalistiska professionen och nyhetsindustrin, och har utvecklats i samråd med dem. Den förbereder dig för en föränderlig nyhetsverksamhet och ökar din kompetens att granska globala och transnationella institutioner, företag, politik, organisationer och andra aktörer.

Du skaffar dig färdigheter i datadriven journalistik och visualisering, projektledning, entreprenörskap och tvärande samarbeten.
Utbildningen varvar teori med praktik och strävar bort från en uppdelning mellan akademiska och professionella moment genom att betona problematiserande och metodologiska aspekter av journalistiken, samt att lyfta fram tillämpande möjligheter med vetenskapliga perspektiv och forskning.

Studenternas egna resurser tas tillvara och vi undviker kunskapsförmedling byggd på envägskommunikation och färdiga kunskapspaket. Den utvecklingshastighet som präglar medier och journalistik idag kräver något annat, nämligen utrymme för kreativitet, innovation och att våga pröva nya tankemodeller.

Lokaler

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) håller till i det moderna Mediehuset och det gamla, anrika Annedalsseminariet, endast ett par minuters promenad från Linnéplatsen och Slottskogen.

Undervisningen sker i en modern digital miljö med hög standard på den tekniska utrustningen.