Bild
Studenter som pluggar
Länkstig

Master's Programme in Social Work and Human Rights

Program
S2SWH
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A79A
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Detta tvååriga internationella masterprogram fokuserar på skärningspunkterna mellan socialt arbete och mänskliga rättigheter. Genom att sammanfläta dessa två områdena ges ett unikt perspektiv på frågor om mänskliga rättigheter och social utveckling på flera nivåer. Att integrera kunskap om mänskliga rättigheter med socialt arbete ger dig möjligheterna för en karriär inom social rättvisa. Programmet förbereder dig också väl för fortsatta studier på forskarnivå.

Programmet ges på engelska.

Om utbildningen

Om mastersprogrammet i socialt arbete och mänskliga rättigheter

Mastersprogrammet i socialt arbete och mänskliga rättigheter delas av Institutionen för socialt arbete och Institutionen för globala studier. Det är ett av de mest sökta internationella mastersprogrammen vid Göteborgs universitet.
Både utländska och svenska studenter med olika utbildningsbakgrund, som har nära anknytning till socialt arbete och mänskliga rättigheter, går programmet och fördjupar sina kunskaper på avancerad nivå.
Alla kurser ges på engelska.

Vad du kommer att lära dig

Under programmets gång kommer du att få djupare kunskaper om socialt arbete och mänskliga rättigheter ur ett globalt perspektiv. Du får även en omfattande förståelse för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området.

Ett forskningsfokuserat program

På programmet är forskning och undervisning nära sammanlänkat. Majoriteten av lärarna i programmet är aktiva forskare och verksamma inom området de undervisar i, vilket säkerställer att dina kurser är uppdateras med den senaste forskningen.

En bred tvärvetenskaplig utbildning

Under programmet kommer du även möta gästföreläsare. De kommer från olika delar av världen, såväl som från andra institutioner på universitetet, vilket ger en stor bredd av tvärvetenskapliga perspektiv.

Programstruktur och innehåll

De tre första terminerna är uppdelade i två separata moduler. Den fjärde terminen ägnar du åt ett forskningsprojekt som sedan presenteras  i din masteruppsats. 
1:a året

 • Socialt arbete och välfärdssystem, 15 hp
 • Mänskliga rättigheter: ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, 15 hp
 • Globalisering, fattigdom och internationellt socialt arbete, 15 hp
 • Praktik och professionalisering inom socialt arbete, 15 hp

2:a året

 • Socialt arbete, tjänsteanvändarnas medverkan och organisation, 15 hp
 • Forskningsteorier och metoder, 15 hp
 • Examensrapport, 30 hp

Vem riktar sig programmet till?

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta på strategisk nivå inom både privata företag och offentlig sektor, samt även till dig som är intresserad av att söka forskarutbildning inom socialt arbete eller mänskliga rättigheter.

Programmet riktar sig särskilt till dig som:

 • vill ta en examen i socialt arbete och sociala teorier
 • fördjupa dina kunskaper i mänskliga rättigheter
 • arbeta inom en internationell organisation eller nätverk, där människorättsperspektivet är en värdefull kompetens
 • doktorera i socialt arbete eller forska som en del av din karriär

Har du en kandidatexamen i socialt arbete eller ett närliggande ämne kan masterprogrammet i socialt arbete och mänskliga rättigheter vara rätt möjlighet för dig!

Behörigheter och urval

Behörighet

A Bachelor's Degree in Social Work, or a Bachelor's Degree in related topics. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Instruktioner för ansökan

Första ansökningsomgången är för icke-svenska sökande

Är i mitten av oktober – mitten av januari

Icke-svenska sökande är:

 • EES-studenter (EU:s medlemsstater och Island, Norge och Liechtenstein)
 • studenter utanför EES som behöver visum till Sverige

Sök till utbildningen

 • EES-studenter eller icke-EES-studenter ansöker på www.universityadmissions.se.
 • Glöm inte att betala ansökningsavgiften. Ansökningsavgift gäller inte för EU/EES-medborgare eller utbytesstudenter.
 • Icke EU-medborgare behöver ansöka om visum till Sverige.

Andra ansökningsomgången är för svenska och EES-sökande

Är i mitten av mars – mitten av april

Denna ansökningsperiod är öppen för:

 • Svenska studenter
 • EES-studenter (EU:s medlemsstater och Island, Norge och Liechtenstein)

Sök till utbildningen

Dokument

Du behöver styrka din ansökan med formella handlingar. De kan skickas in via post eller digitalt. 

 • Din examen i originalspråk
 • Din examen på engelska
 • Studieintyg på engelska och på originalspråk
 • Resultat från TOEFL, IELTS eller andra godkända engelskatest

Du behöver också lämna in en kopia av ditt pass, men det behöver inte intygas.

Urval

Studenter med examen i socialt arbete och/eller mänskliga rättigheter har företräde vid konkurrens med studenter som har examen i närliggande ämnen. (Detta gäller endast studenter från länder där det är möjligt att ta en examen i socialt arbete och/eller mänskliga rättigheter.)

Urval

Students with a degree in Social Work and/or Human Rights are favored in competition with students with degrees in related subjects. (This only applies to students from countries where it is possible to obtain a degree in Social Work and/or Human Rights.)

Praktik

Praktiska möjligheter

Genom en obligatorisk fältplacering får du möjlighet att uppleva socialt arbete i ett främmande land med fokus på etik, värderingar och intervention.

Efter studierna

Programmet förbereder dig för att arbeta med internationella organisationer, nationella myndigheter eller i icke-statliga organisationer kallas även för non-governmental organizations (NGO:s). Programmet syftar även till att skapa en plattform för den internationella arbetsmarknaden inom större organisationer.

Du kommer att vara förberedd för en yrkeskarriärer såväl som för forskarutbildning med anknytning till området socialt arbete och mänskliga rättigheter.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet erbjuder olika former av undervisning. Så som föreläsningar, seminarier och studiebesök, som kombineras med grupparbeten och individuella uppgifter.

Lokaler

Undervisningen sker i Samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga. Föreläsningar och seminarier sker på Campus Haga, som ligger mitt i Göteborgs centrum.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under en fem veckor lång fältplacering kan du vara i en svensk organisation, myndighet eller i en organisation utomlands i syfte att förstå socialt arbete i praktiken.