Göteborgs universitet

Lärarutbildningar

På Göteborgs universitet ges lärarutbildningar där du kan välja att arbeta med barn och elever från förskolan och uppåt och det finns ett stort antal ämneskombinationer. Förutom att du får ett intressant, omväxlande och stimulerande jobb ser arbetsmarknaden ljus ut för de allra flesta inriktningarna. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik ansvarar för flera lärarprogram, både på grundnivå och avancerad nivå.