Länkstig

Anders Östebo

Forskare, biträdande

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Fax
031-786 55 07
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
G216
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Anders Östebo

Projektledning, kommunikation och administration