Länkstig

Linda Corin

Anknuten till forskning

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Linda Corin

Bakgrund

Linda Corin har en magisterexamen i arbets- och organisationspsykologi från Göteborgs universitet. Hon har varit antagen som doktorand på institutionen för Arbetsvetenskap sedan hösten 2008.

Forskningsintresse

Hennes forskningsintressen berör framförallt chefers arbetsvillkor i den offentliga sektorn framförallt med fokus på hur chefers krav och resurser i arbetet påverkar deras hälsa och rörlighet på arbetsmarknaden.

Pågående forskning

Avhandlingens rubrik är: "Job demands, job resources and consequences for managerial sustainability in the public sector - A contextual approach". Avhandlingsarbetet berör hur chefers förutsättningar i form av arbetsvillkor påverkar deras hälsa, motivation, prestation och rörlighet. Avhandlingen kommer att baseras på kvantitativt material insamlat inom ramarna för forskningsprojektet ”CHEFiOS – Chefskap, Hälsa, Effektivitet och Förutsättningar i Offentlig Sektor”.

Avhandlingen ingår i projektet ” CHEFiOS – Chefskap, Hälsa, Effektivitet och Förutsättningar i Offentlig Sektor” med Professor Annika Härenstam vid Institutionen för Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, som projektledare. Forskningsprojektet undersöker vilka organisatoriska förutsättningar som finns för att underlätta – eller försvåra - i chefens vardag.

Linda är också involverad i ett dotterprojekt till CHEFiOS som handlar om chefsrörlighet och chefshållbarhet i kommunala förvaltningar som fördjupar sig i frågeställningar om varför chefer väljer att stanna i eller lämna sina uppdrag. Syftet är att med hjälp av enkäter och intervjuer identifiera faktorer, på såväl individ- som organisationsnivå, som påverkar rörligheten och hållbarheten bland chefer i offentlig sektor.