Länkstig

Joseph Schaller

Professor emeritus

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Joseph Schaller

Bakgrund

Född 1942, FL 1972, FD 1974, docent i psykologi 1978 och legitimerad psykolog 1978.

Undervisning

De huvudsakliga undervisningsinsatserna görs i form av handledning på olika nivåer.

Forskningsintresse

Mitt huvudsakliga forskningsområde ligger inom psykosocial arbetsmiljö samt förändringsarbete och förändringsstrategier.

Valda publikationer

Schaller, J. Ledarskap. (2009). I M. Leffler, C. Nordberg, J. Schaller, S. Sz ü cs & L. Weibull. Arbetsmiljöbarometer III – en arbetsmiljöundersökning vid Göteborgs Universitet, 2008. Schaller, J. Samarbete, konflikter och diskriminering. (2009). I M. Leffler, C. Nordberg, J. Schaller, S. Sz ü cs & L. Weibull. Arbetsmiljöbarometer III – en arbetsmiljöundersökning vid Göteborgs Universitet, 2008.. Schaller, J. Arbetsmiljö, arbetsvillkor och arbetsorganisation. (2009). I M. Leffler, C. Nordberg, J. Schaller, S. Sz ü cs & L. Weibull. Arbetsmiljöbarometer III – en arbetsmiljöundersökning vid Göteborgs Universitet, 2008. Rapp Ricciardi, M. & Schaller, J. Projektpsykologi – en introduktion . Lund: Studentlitteratur, 2005. Schaller, J. Efter C – En uppföljningsundersökning av studenter som avlagt 60 poäng i huvudämne vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Göteborg, Göteborgs Universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2004. Norrgren, F., Ollila, S., & Schaller, J. Learning and leadership in “best practice” product development. I S. Ollila: Project Management – multidimensional leadership. Chalmers University of Technology, 2003. Ollila, S., Norrgren, F. & Schaller, J. Political Leadership in Successful Product Development Projects. Fenix WP 2001:13.