Länkstig

Peter Apelgren

Om Peter Apelgren

Peter Apelgren disputerade inom ämnesområdet plastikkirurgi, den 25 februari 2022

Titeln på hans avhandling är - Promoting the Clinical Relevance of 3D Bioprinting

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Från 3D bioprinting i labbmiljö - till sjukvården och patienten