Länkstig

Therese Carlsson

Forskningslaborant

Avd för medicinsk kemi och
cellbiologi
Fax
031-786 33 22
Besöksadress
Medicinaregatan 1F, 6 vån
41390 Göteborg
Rumsnummer
4523
Postadress
Box 440
40530 Göteborg